Dato for udgivelse
09 Mar 2012 11:53
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-068976
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2012.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 197/2012 offentliggjort i EU-tidende L 71 af 9. marts 2012 fastsat referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2012.

Forordningen træder i kraft den 10. marts 2012.

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) Nr. 197/2012 erstatter tillæg C til toldtariffens underbilag 2.5. Tillægget vil blive ajourført i overensstemmelse hermed og udsendt med Rettelse nr. 2 (april 2012) som forventes udsendt ultimo marts 2012.