Dato for udgivelse
13 Mar 2012 11:41
SKM-nummer
SKM2012.164.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-063817
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003, 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006. Skatterådet har dels ansat en omberegnede grundværdi pr. 1. januar 2002, dels ændret benyttelseskoden fra 14 (ejendoms vurderet til 0 kr.) til 09 (ubebygget areal, ikke landbrug). Endelig er en uhjemlet ansat omberegnet grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 bortfaldet.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 13 og
Vurderingsloven § 33, stk. 18.

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-1, afsnit B

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-1, afsnit C

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-1,afsnit F.2

Ejendom X vurderes første gang som ubebygget pr. 1. januar 2002. Ved vurderingen ansættes fejlagtigt en benyttelseskode 14 (ejendom vurderet til 0 kr.). Herudover glemmer vurderingsmyndigheden at an-sætte en omberegnet grundværdi i 2002 niveau (den omberegnede grundværdi ansættes først uden hjemmel i 2006). Det betyder, at der ikke er betalt ejendomsskat forud for 2008.  

Grundværdien ansættes pr. 1. januar 2003 fortsat fejlagtigt med en benyttelseskode 14.

Pr. 1. oktober 2003 vurderes ejendommen som korrekt som bebygget og med en korrekt benyttelseskode 01 (beboelse). Vurderingsmyndigheden ansætter dog fejlagtigt et 2.634 m2 stort areal udlagt til støjvold som byggegrund til 125 kr. kr. pr. m2. Arealet til støjvold burde have været ansat til 0 kr. pr. m2.

Også ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 ansættes støjvolden fejlagtigt til 125 kr. pr. m2.

Endelig ansætter vurderingsmyndigheden uden hjemmel en omberegnet grundværdi i basisniveau ved vurderingen pr. 1. oktober 2006.

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003, 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 og ændret ansættelserne således: 

1. januar 2002:
Ejendomsværdi:  0 kr.
Grundværdi: 0 kr.
Benyttelseskode:  14 (ejendom vurderet til 0 kr.)
ændres til:
Ejendomsværdi: 1.999.400 kr.
Grundværdi: 1.999.400 kr.
Omberegnet grundværdi i basisniveau 2002: 1.999.400 kr.
Benyttelseskode:  09(ubebygget areal)
1. januar 2003:
Grundværdi: 0 kr.
Benyttelseskode: 14 (ejendom vurderet til 0 kr.)
ændres til:
Grundværdi:   1.999.400 kr.
Benyttelseskode:  09 (ubebygget areal)
1. oktober 2003: 
Ejendomsværdi: 21.700.000 kr.
Grundværdi: 2.287.500 kr.
Fradrag i grundværdien for forbedringer: 1.292.000 kr.
ændres til:
Ejendomsværdi:  uændret
Grundværdi:   1.999.400 kr.
Fradrag i grundværdien for forbedringer: uændret
1. oktober 2004:
Ejendomsværdi: 21.400.000 kr.
Grundværdi: 3.124.000 kr.
Fradrag i grundværdien for forbedringer:   1.292.000 kr.
ændres til:
Ejendomsværdi:   uændret
Grundværdi:  2.639.200 kr.
Fradrag i grundværdien for forbedringer: uændret
1. oktober 2005: 
Ejendommen årsreguleres i overensstemmelse med ovenstående. 
1. oktober 2006:
Omberegnet grundværdi i basisniveau 2003:  2.287.500 kr. bortfalder.

SKAT har, ved vurderingen af om der skal ske ekstraordinær genoptagelse, lagt vægt på, at der er tale om væsentlige fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden. Det er dog samtidig SKATs opfattelse, at ejer burde have vidst, at der skulle have været betalt ejendomsskat forud for 2008.