Dato for udgivelse
07 mar 2012 15:01
SKM-nummer
SKM2012.145.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-063811
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 og nedsat såvel ejendomsværdien som grundværdien og den omberegnede grundværdi til 0 kr.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10,
Vurderingsloven § 13 og
Vurderingsloven § 33, stk. 18.

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-1,afsnit B

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-1, afsnit C 

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-1, afsnit F.2

Ejendom X har et matrikulært areal på 11.903 m2 og er i henhold til lokalplan Y udlagt til friareal og naturområde. Ved vurderingen pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 er 9.207 m2 fejlagtigt vurderet som byggegrund til henholdsvis 25 kr. pr. m2 og 29 kr. pr. m2.

Hele arealet burde have været vurderet til 0 kr. pr. m2.

Hertil kommer, at ejendommens benyttelseskode ved de to vurderinger burde have været 14 (ejendom vurderet til 0) og ikke 09 (ubebygget areal, ikke landbrug).

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 og ændret den således:

2005:
Ejendomsværdi   230.200 kr.
Grundværdi  230.200 kr.
Omberegnet grundværdi i 2001-niveau  230.200 kr.
Benyttelseskode 09 (ubebygget areal, ikke landbrug).
ændret til:
Ejendomsværdi  0 kr.
Grundværdi  0 kr.
Omberegnet grundværdi i 2001-niveau  0 kr.
Benyttelseskode 14 (ejendom vurderet til 0)
2006:
Ejendomsværdi  267.000 kr.
Grundværdi  267.000 kr.
Benyttelseskode 09 (ubebygget areal, ikke landbrug)
ændret til:
Ejendomsværdi  0 kr.
Grundværdi    0 kr.
Benyttelseskode 14 (ejendom vurderet til 0)

                                                                                                     

SKAT har, ved vurderingen af om der skal ske ekstraordinær genoptagelse, lagt vægt på, at der er tale om en væsentlig fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden.

Skattemæssig virkning:

Skatterådet har kompetence til at fastsætte fra hvornår vurderingsansættelsen skal have skattemæssig virkning, jf. Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, 2. punktum.

Kompetence til at træffe afgørelse om forældelse af krav vedrørende udbetaling og opkrævning af ejendomsskat, tilkommer den enkelte kommune. Som følge heraf giver Skatterådet efter fast praksis - eksempelvis som i SKM2010.568.SR - maksimalt afgørelsen skattemæssig virkning svarende til forældelsesreglerne, med mindre der foreligger helt specielle omstændigheder. 

I denne sag vil der sandsynligvis kunne være tale om forældelse af krav om tilbagebetaling af ejendomsskatter vedrørende perioden 1. januar 2008 til 29. april 2008. Årsagen hertil er, at der trådte en ny forældelses-lov i kraft 1. januar 2008 og overgangsreglerne heri.

Skatterådet har vedtaget at SKATs indstilling fraviges, således at afgørelsen gives skattemæssig virkning fra 29. april 2006, uden sondringen mellem hvornår kravet er opstået.

Begrundelsen herfor er, at der er tale om et overgangsfænomen forårsaget af de to forskellige forældelsesfrister (henholdsvis de 3 år og de 5 år). 

Skatterådets afgørelse vedrørende skattemæssig virkning indebærer, at det er kommunens afgørelse, hvorvidt forældelse skal gøres gældende i perioden 1. januar til 29. april 2008.