Dato for udgivelse
02 Mar 2012 14:39
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-059466
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Der er i nogle fortoldningsangivelser konstateret opkrævning af forkerte toldbeløb, opfølgning på Nyhedsbrev af 28. februar 2012.


Der er konstateret, at der i perioden 17. februar til 29. februar 2012 i nogle fortoldninger er opkrævet forkerte toldbeløb.

Der er tale om 3 typer fejl:

  1. Tolden er opkrævet 2 gange
  2. Forkert toldsats
  3. Forkert beregningsgrundlag i rubrik 47.

SKAT har foretaget en udsøgning af de pågældende angivelser og sørget for, at de er blevet rettet, således at de beløb der opkræves via importspecifikationen er korrekt.

Det har dog desværre ikke været muligt at rette samtlige angivelser inden fristen for overførsel til importspecifikationerne for februar måned, der vil således være enkelte angivelser der er overført forkert. Disse vil blive rettet, så de kommer med på importspecifikationen for marts måned.