Dato for udgivelse
01 Mar 2012 13:25
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-061328
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifpositioner

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2012
1604 15 11 10     Tekst ændret til:
Af arten Scomber scombrus
90 Tekst ændret til:
Af arten Scomber japonicus


 

1604 15 19 10 Tekst ændret til:
Af arten Scomber scombrus
90

Tekst ændret til:
Af arten Scomber japonicus


2903 73 00 00 Udgår og erstattes af:
2903 73 00 --Diklorflurethaner:
10 ---1,1-Diklor-1-fluorethan (HCFC-141b) 5,5%
90 ---Andre varer 5,5%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2012) som forventes udsendt ultimo marts 2012.