Dato for udgivelse
28 Feb 2012 11:35
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i Korea

Kommissionen har ved meddelelse (2012/C 57/06) offentliggjort i EU-tidende C 57 af 25. februar 2012 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af polyethylenterephthalat (PET) (toldtariffens pos. 3907 60 20 00) med oprindelse i Republikken Korea (KR).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2012/C 57/06).