Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit XVIII"

 Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 90"
 Pos (varekode)VarebeskrivelseTarifmæssig toldBilagSuppl. mængdeVarebest.
 T2 eller EksportT1IU
         

9026

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser (fx gennemstrømningsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere), undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014, 9015, 9028 eller 9032:

 • Til måling eller kontrollering af væskers gennemstrømningshastighed eller standhøjde:
  • Elektroniske:

9026 10 21

00
   • Gennemstrømningsmålere
0 stk 

U

9026 10 29

00
   • Andre varer
0 stk 

U

  • I andre tilfælde:

9026 10 81

00
   • Gennemstrømningsmålere
0 stk 

U

9026 10 89

00
   • Andre varer
0 stk 

U

 • Til måling eller kontrollering af tryk:

9026 20 20

00
  • Elektroniske
0 stk 

SU

  • I andre tilfælde:

9026 20 40

00
   • Metalmanometre (med en eller flere membraner, en kapsel eller et spiralformet rør)
0 stk 

SU

9026 20 80

00
   • Andre varer
0 stk 

SU

 • Andre instrumenter og apparater:

9026 80 20

00
  • Elektroniske
0

U

9026 80 80

00
  • I andre tilfælde
0

U

9026 90 00  00
 • Dele og tilbehør
0 SU