Dato for udgivelse
23 Feb 2012 14:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2012 14:26
SKM-nummer
SKM2012.120.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-272965
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Moms, tab, fradragsret, afbetalingskontrakt, vilkår
Resumé

Spørger er en virksomhed, som sælger TV- og lydanlæg, hvoraf en meget stor del sælges på kredit. Anmodningen handler om, hvorledes ændringer i disse afbetalingskontrakter skal behandles momsretligt, og om spørger kan bevare sin momsfradragsret for tab, hvis debitor efterfølgende ikke kan betale for sin vare.

Skatterådet bekræfter i denne anmodning om bindende svar:

 • At spørger bevarer sin eventuelle momsfradragsret for tab på debitorer ifølge afbetalingskontrakter, selv om der ændres vilkår i den oprindelige kontrakt fx som følge af, at renten sættes ned og/eller afbetalingstiden forlænges.
 • At det ikke har momsretlig betydning af hvilken årsag, at afbetalingskontrakten ændres, så længe at der ikke er tale om en ny leverance i momslovens forstand.
 • At spørger kan give en rabat efterfølgende, og at dette ikke er en annullering af den oprindelige levering, men at momsfradraget for nedslag i prisen kan foretages, når rabatten bliver effektiv.
 • At der ikke er tale om en annullering eller returvarer ved ændring af vilkår i den oprindelige kontrakt, og at spørger som følge deraf ikke skal anvende brugtmomsreglerne.
 • At en afdragsfri periode ifølge afbetalingskontrakten, ikke bevirker at spørger mister fradragsret for et eventuelt senere tab på debitor.
 • At det ikke har momsretlige konsekvenser, såfremt en afbetalingskontrakt efterfølgende deles op i to kontrakter pga. parterne bliver skilt, idet den momsretlige levering skete ved overdragelsen af varerne.
 • At spørger kan få fradrag for tab på debitorer, som har været igennem spørgers interne rykkerprocedure.
Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 4 og
Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 2

Reference(r)

Momsloven § 4,
Momsloven § 23,
Momsloven § 27, stk. 1 og stk. 4-6,
Momsloven § 52

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit D.A.8

Henvisning

Den juridiske vejledning D.A.8.1.1.6.4.8

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger bevarer sin momsfradragsret for tab på afbetalingskontrakt såfremt spørger ændrer lånevilkår (nedsat rente eller forlænget løbetid i eksisterende afbetalingskontrakt ) og formelt udsteder en ny kontrakt, der erstatter den oprindelige på grund af tekniske udfordringer i systemet med lavere ydelse/rente, i stedet for at tage varerne retur efter reglerne om misligholdelse af afbetalingskontrakt? Dette sker typisk i situationer, hvor kunden er i personlige problemer pga. mistet arbejde, skilsmisse eller lignende forhold.
 2. Har det betydning, hvilken årsag der er til de ændrede lånevilkår? Eksempelvis en kunde der betaler som han skal men klager over rentestørrelsen.
 3. Gør det nogen forskel, om spørger i forbindelse med afbetalingsvilkårene, giver en rabat til kunden for at få de ændrede afbetalingsvilkår igennem?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, i forlængelse af spørgsmål 1 og 2, at varerne fra den oprindelige kontrakt ikke betragtes som returvarer og gensalg? Reelt set er der ikke tale om returnering, da spørger ikke gør brug af sit ejendomsforbehold.
 5. I tilfælde af, at spørgsmål 4 besvares med, at der er tale om gensalg/returvarer, kan Skatterådet så bekræfte, at det ikke er et krav for at kunne benytte sig af brugtmomsreglerne, at varerne, der handles efter disse regler, 100 % kan identificeres, både identifikationsmæssigt og beløbsmæssigt, fra køb til salg?
 6. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger bevarer sin momsfradragsret for tab på en afbetalingskontrakt, selvom spørger accepterer, at kunden på en eksisterende kontrakt, får lov til at undlade afdrag i en periode? Denne periode kan i enkelte tilfælde vare op til 1 år.
 7. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger bevarer momsfradragsret for tab på oprindeligt salg, såfremt kunden, som følge af familiære forhold (fx skilsmisse), ønsker at dele den oprindelige kontrakt i 2 erstatningskontrakter? Den oprindelige kontrakt annulleres. Der er tale om samme varer som oprindeligt.
 8. Skal der betales moms af de 2 nye erstatningskontrakter?
 9. Såfremt spørgsmål 8 besvares bekræftende ønskes oplyst om brugtmomsreglerne kan finde anvendelse?
 10. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger, i tilfælde af en dekort på oprindeligt foretaget salg, som følge af kundens utilfredshed med udstyrets manglende evne til at følge tidens teknologiske udvikling, kan fradrage momsen på en dekort, når der udstedes kreditnota til kunden inkl. moms?
 11. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan opnå momsfradragsret på konstateret tab overfor kunde, der har været igennem intern rykkerprocedure hos spørger, men ikke videresendt til advokat og nu tilbyder spørger et beløb til fuld og endelig indfrielse af restgæld?

Svar

 1. Ja
 2. Nej
 3. Nej
 4. Ja
 5. Spørgsmålet bortfalder
 6. Ja
 7. Ja, se begrundelse
 8. Nej
 9. Bortfalder
 10. Ja
 11. Ja, se begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en virksomhed, som har specialiseret sig i salg af tv- og lydanlæg af meget høj kvalitet.

En meget stor andel af spørgers omsætning sker på kreditsalg via afbetalingskontrakter. Kontrakterne er opbygget med en forrentningsprocent fra 0 - 3 % pr. måned med en samlet ÅOP op til 42,58 %. Afdragsperioden er normalt på 72 eller 119 måneder. I kontrakterne er der taget ejendomsforbehold.

Hos spørger finder man egnens største udvalg af branchens kvalitetsprodukter. I det meget store udstillingslokale finder kunderne kun de bedste kvalitetsmærker alle samlet på et sted, så kunden med spørgers faglige rådgivning kan finde den løsning, der passer til kunden og kundens behov.

I forretningen findes også en meget stor udstilling af kvalitetsmøbler, som er skræddersyet til branchens produkter. Uanset hvilket udstyr kunden har, kan spørger tilbyde en løsning, der gemmer det hele elegant af vejen.

Særligt vedr. spm. 1, 2 og 6:

Hos spørger sker der i en lang række tilfælde salg af varer, som finansieres på en afbetalingskontrakt. Denne kontrakt udfærdiges som hovedregel med et ejendomsforbehold.

Kommer en kunde i problemer (mistet arbejde, skilsmisse eller lign.), er man hos spørger meget interesseret i at bibeholde kundeforholdet. I den situation vil spørger ofte stå med 2 valg:

 • Tage varerne retur iht. reglerne om misligholdelse (hvilket påfører spørger et tab på typisk 70 pct. pga. varens nettoværdi i forhold til restsaldo).
 • Lave ny aftale med lavere ydelse (typisk med lavere rente).

I de tilfælde hvor der fortsat kan ses mulighed for at gøre forretning med kunden vil spørger typisk tilbyde at ændre på de oprindelige afbetalingsvilkår i form af nedsat rente eller længere løbetid. Det nuværende IT-system kan ikke regulere renten på en igangværende kontrakt så i stedet "indfries" denne, og beløbet overføres til en ny erstatningskontrakt med ændrede betalingsvilkår fx i form af en lavere rente.

Denne handelsmetode er ikke et udtryk for, at spørger har udnyttet sit ejendomsforbehold, men netop ønsker at undgå at udnytte sit ejendomsforbehold. Der er således ikke tale om returnering af varer og nyt salg, men alene en korrektion af de aftalte afbetalingsvilkår.

Det følger endvidere af kreditaftaleloven, at når køberen ikke overholder de aftalte vilkår for betaling, skal sælgeren ved forbrugerkøb som udgangspunkt tage det solgte tilbage som fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende. Det er denne situation, som spørger er interesseret i at undgå ved at tilbyde kunden ændrede vilkår. Netop for at undgå et tab på tilgodehavendet

Særligt vedr. spørgsmål 3:

I forbindelse med drøftelser vedrørende ændrede betalingsvilkår opstår der ofte situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt at tilbyde kunden en "rabat" for at få accept for de foreslåede ændrede afbetalingsvilkår.

Særligt vedr. spørgsmål 4 og 9:

Det er alene af tekniske årsager, at der laves en "erstatningskontrakt", så der er ikke tale om returvarer og dermed ikke gensalg.

Særligt vedr. spørgsmål 7 og 8:

I forbindelse med drøftelser vedrørende ændrede betalingsvilkår som følge af skilsmisse opstår der ofte situationer, hvor det kan være nødvendigt at opdele en eksisterende kontrakt og tilbyde kunderne at udarbejde 2 nye kontrakter til erstatning for den oprindelige. Normalt vil varerne fra den oprindelige kontrakt blive delt over i 2.

Der kan dog ske mersalg til den ene part, hvor dette mersalg blot medtages på den nye "erstatningskontrakt". I enkelte tilfælde vil der endvidere blive tale om ændrede afbetalingsvilkår som følge af rabat, ændret rente eller løbetid..

Særligt vedr. spørgsmål 10:

Den hurtige teknologiske udvikling (især ved det digitale tv-signal) gør, at spørger ofte står i nogle dilemmaer. Forretningen er primært baseret på god service og deraf vedvarende kunderelationer, som er ensbetydende med efterfølgende mersalg.

Eks.: En kunde har på kontrakt købt et dyrt TV i 2008 og nu, 3 år efter, konstaterer han, at det ikke kan modtage alle programmer på grund af en manglende digital tuner. Han er utilfreds og ikke motiveret for at fortsætte betalingen. Spørger har følgende muligheder:

a.                   Sætte hårdt mod hårdt og understrege at det bare er ærgerligt. Kunden stopper indbetalingerne, og det ender med, at spørger må hente varen iht. reglerne om misligholdelse. Varens værdi er betydeligt reduceret (til typisk netto 30 pct. af restgælden).

b.                   Imødekomme kunden og lave en aftale om dekort.

Spørger vil typisk vælge "b", da man på sigt vil tjene mest.

Særligt vedr. spørgsmål 11:

I en virksomhed som spørgers svinger debitorforholdene for de enkelte kunder voldsomt. Fra ganske få tusinde kroner til mange hundrede tusinde kroner. Af den årsag har spørger etableret en særskilt rykkerprocedures, som er forelagt Skatteministeriet.

Beskrivelse af rykkerprocedurer hos spørger:

Typer og rækkefølge af rykkerbreve

 1. Betalingspåmindelse.
 2. Rykker 2.
 3. Rykker 3 - udskrevet på papir fra anerkendt skyldnerregister.
 4. Brev fra anerkendt skyldnerregister om registrering.

Rykkerudskrift/telefonisk opfølgning pr. dato

1.-10. Afviste PBS-aftaler kontaktes enten via telefon eller i form af rykkerskrivelse (60 pct. af kontraktindbetalinger kommer via PBS).

15.-20. Komplet debitorliste gennemgås manuelt og hver enkelt debitors historik tjekkes. Rykkerbreve sendes.

15. -30. Telefonisk opfølgning ud fra debitorliste.

28.-30. Rykkerbreve sendes igen.

Adressetjek

Når spørger får breve retur pga. fraflytning, følges følgende procedure:

 1. Krak, De Gule Sider og lignende tjekkes (gratis).
 2. Opslag i  skyldnerregister (25 kr.).
 3. Opkald til folkeregistret (60 kr.).
 4. Kontakt til kundes bekendte via henvisningsliste.
 5. Besøg på gammel adresse - forespørge naboer, udlejer mv.

Besøg hos kunden

Minimum to gange om måneden har spørger ekstern hjælp fra en person (som er vant til at køre med stævninger). Han prøver at lave aftale om PBS eller tilbagetagelse samt eftersøger forsvundne debitorer.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spm 1, 2, 4, 6, 7, 8 og 9.

I henhold til momslovens § 4 stk. 1, skal der betales afgift ved levering af varer og ydelser, der sker mod vederlag her i landet. Ved levering af varer forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode.

I henhold til praksis skal der således være en gensidig bebyrdende aftale om udveksling af varer eller ydelser mod et vederlag.

Denne del er naturligvis også gældende hos spørger bare ikke på tidspunktet for ændringen af afbetalingsvilkårene. Her er der ikke tale om, at der udveksles varer eller ydelser. Der aftales således alene ændrede vilkår for betalingen af den oprindeligt indgåede afgiftspligtige transaktion og ikke en annullering af den oprindelige aftale og betaling for en ny afgiftspligtig leverance mellem spørger og kunden.

De ændrede afbetalingsvilkår og de IT-mæssige tekniske udfordringer medfører ikke, at der sker en udnyttelse af ejendomsforholdet og hjemtagelse af varerne med efterfølgende gensalg til kunden. Kunden er således under hele forløbet stadig ejer af de varer, som han oprindeligt har købt hos spørger. Det er samtidig spørgers opfattelse, at dette er gældende, uanset hvilket personlige forhold eller øvrige forhold der medfører en sådan ændring, når ejendomsretten ikke går tilbage til spørger.

I de tilfælde, hvor der i forbindelse med gennemførelsen af de ændrede afbetalingsvilkår også handles nye varer, vil disse naturligvis blive momsbelagt efter de almindelige regler med almindelig salgsmoms, hvis der er tale om nye varer og beregning af brugtmoms, hvis der er tale om brugte varer.

Ad spm 3 og 10.

I henhold til momslovens § 27, stk. 4, kan prisafslag, der er betinget af vilkår, der ikke er opfyldt ved leveringen, fradrages i momsgrundlaget. Betingelsen herfor er udstedelse af en kreditnota. Tilsvarende gælder for andre prisafslag. I momsvejledningens afsnit G.1.4 fremgår der følgende:

Prisafslag

Prisafslag, som ydes kunder på varer og momspligtige ydelser, der tidligere er momsberigtiget, kan fradrages i momsgrundlaget med det beløb (ekskl. moms), som godtgøres kunden.

Det er ved lov nr. 1361 af 8. december 2010 præciseret, at adgangen til at nedbringe momsgrundlaget ved prisafslag ikke alene gælder ved prisafslag i form af betingede rabatter, men også andre former for prisafslag.

Brug af en rabat er således ikke betinget af et nyt salg, men alene af en enighed om ændrede vilkår for den oprindelige transaktion, og at der skal ske udstedelse af kreditnota, og kunden skal godtgøres prisafslaget. At prisafslaget kan være udløst af en forhandling om ændrede afbetalingsvilkår udelukker ikke muligheden for at regulere momsgrundlaget hvis der samtidig udstedes en kreditnota, og kunden godtgøres det fulde beløb (rabatbeløbet).

Ad spørgsmål 5

Det er spørgers opfattelse, at såfremt Skatterådet anser udstedelsen af en "teknisk betinget erstatningskontrakt" som værende udnyttelse af et ejendomsforbehold og et gensalg til kunden, så må reglerne om brugtmoms kunne finde anvendelse, såfremt betingelserne herfor er til stede.

Det er spørgers opfattelse, at betingelserne i givet fald må være opfyldte, såfremt der på "erstatningskontrakten" henvises til den oprindelige kontrakt, således at entydigheden bevares (det er til en enhver tid teknisk muligt via serienumre mv., at vise hvilke varer der er udleveret til kunden), og at der ikke er krav om en særskilt prissætning af varerne. 

Men samtidig er det spørgers opfattelse, at det ikke er et krav for at kunne benytte sig af brugtmomsreglerne, at varerne, der handles efter disse regler, 100 % kan identificeres både identifikationsmæssigt og beløbsmæssigt fra køb til salg.

Ad spørgsmål 11

I henhold til momslovens § 27, stk. 6, der omhandler fradragsretten for tab på debitorer er der mulighed for at regulere momsen på fordringer når disse kan konstateres tabt.

I en række tilfælde vil det være forbundet med omkostninger, der overstiger fordringens værdi at overgive fordringen til et inkassofirma. Derfor ønsker spørger oplyst, om det er muligt at konstatere et tab og regulere momsen på fordringer, som har gennemgået den interne rykkerprocedure men ikke er sendt til inkasso eller til advokat for inddrivelse, og hvor det særskilt aftales med kunden, at kunden nu tilbyder spørger et beløb til fuld og endelig indfrielse af restgæld. En slags frivillig akkord uden retlig medvirken.

Dette er stadig, på trods af lempelsen i forhold til tidligere praksis, forbundet med omkostninger, der i praksis i masser af tilfælde langt overstiger fordringernes værdi, at overgive fordringen til et inkasssofirma, og i flere tilfælde kan det endda være vanskeligt overhovedet at få et inkassofirma til at forsøge at inddrive disse småbeløb (debitorer i størrelsesordenen op til 7.500 kr. - 10.000 kr.) Inkassofirmaer arbejder i mange tilfælde som provisionsbetalte således, at inkassofirmaet får betaling, alt efter hvor meget de får inddrevet.

Alternativet for håndteringen af mange små-debitorer er at lave en aftale med kunden om, at der udstedes saldokvittering, hvor kunden nu tilbyder spørger et beløb til fuld og endelig indfrielse af restgæld.

Skatterådet har i 2010 åbnet op for at der kan tages fradrag for momsen på fordringer over 3.000 kr., når særlige forhold taler derfor.

Således er der nu accept af, at der kan foretages fradrag for moms på tab på debitorer, hvis der først er kørt en intern procedure i virksomheden og efterfølgende er sket forsøg på inddrivelse hos et inkassofirma.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Uddrag af momslovens § 4:

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Uddrag af momslovens § 23:

Stk. 1. Afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet).

Uddrag af momslovens § 27 om afgiftsgrundlaget:

§ 27. Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

Stk. 4. I afgiftsgrundlaget kan fradrages rabatter, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, for så vidt rabatten senere bliver effektiv. Fradraget foretages, når rabatten bliver effektiv, og er betinget af, at der udstedes kreditnota over den ydede rabat med angivelse af afgiften. Tilsvarende gælder for andre prisafslag.

Stk. 5. I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80 pct. af beløb, der er godtgjort kunder for varer, som virksomheden har modtaget retur.

Stk. 6. I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80 pct. af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser. Såfremt fordringerne senere betales helt eller delvis, skal 80 pct. af modtagne beløb medregnes i afgiftsgrundlaget, medmindre betalingen opnås efter konkurslovens § 96.

Uddrag af momslovens § 52:

Stk. 5. Sker der efter fakturaens udstedelse returnering af varer, skal der udstedes kreditnota. Det samme gælder, hvis leverandøren efter fakturaens udstedelse giver afslag i prisen. Finder efterbetaling sted, skal der udstedes faktura for efterbetalingen.

Praksis

SKM2010.380.SR:

Skatterådet har efter indstilling fra Skatteministeriet besluttet at ændre praksis, hvorefter der sker en harmonisering af moms- og skattereglerne. For fordringer uden for konkurs og akkord mv. gives der fremover mulighed for at foretage regulering af momsgrundlaget, når fordringen efter en konkret vurdering skønnes at være tabt.

Konstatering af tab forudsætter efter momsloven og dens tilhørende retspraksis som udgangspunkt, at kreditor har foretaget indenretlige skridt for at konstatere tabet.

Selv om spørger ikke har konstateret tabene ved retlige skridt i forbindelse med, at de enkelte fordringer overføres til overvågningsbehandling, vil tabet efter en konkret vurdering kunne anses for konstateret, når fordringerne er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed, der har foretaget de inddrivelsesskridt, som inkassovirksomheden i relation til fordringens størrelse har fundet mulige, og ved fortsat manglende betaling først efter en individuel vurdering af den enkelte debitor og fordring, har vurderet om fordringen skal anses for tabt og overføres til overvågningslisten.

SKM2010.393.SKAT:

Skatterådet har efter indstilling fra Skatteministeriet besluttet at ændre praksis, hvorefter der sker en harmonisering af moms- og skattereglerne således, at der for fordringer uden for konkurs og akkord m.v. fremover gives mulighed for at foretage regulering af momsgrundlaget, når fordringen efter en konkret vurdering skønnes at være tabt.

Referat fra møde i Det Specielle Eksterne Kontaktudvalg Moms og Afgifter den 13. oktober 2010:

Efter Skatteministeriets opfattelse er det ikke en betingelse for at foretage regulering for tabet efter en konkret vurdering, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed.

Begrundelse

Spørgsmål 1:

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger bevarer sin momsfradragsret for tab på afbetalingskontrakt såfremt spørger ændrer lånevilkår (nedsat rente eller forlænget løbetid i eksisterende afbetalingskontrakt ) og formelt udsteder en ny kontrakt, der erstatter den oprindelige på grund af tekniske udfordringer i systemet med lavere ydelse/rente, i stedet for at tage varerne retur efter reglerne om misligholdelse af afbetalingskontrakt? Dette sker typisk i situationer, hvor kunden er i personlige problemer pga. mistet arbejde, skilsmisse eller lignende forhold.

Skatteministeriet forstår spørgsmålet således, at der ændres i afbetalingskontrakten for den allerede leverede vare ved enten at nedsætte renten eller forlænge løbetiden på kontrakten, således at de månedlige ydelser bliver mindre. Leverancens pris ændres ikke, og det er udelukkende af tekniske årsager, at spørger er nødsaget til at udstede en ny kontrakt.

Det er herefter Skatteministeriets opfattelse, at der ikke er nogen ny levering iht. momslovens § 4, stk. 1. Der er udelukkende tale om, at et vilkår i den oprindelige kontrakt ændres, hvilket ikke har nogen momsretlige konsekvenser. Det vil sige, at der ikke er nogen annullering af den oprindelige handel. Momsgrundlaget er fastsat ved leveringen jf. momslovens § 23, stk. 1, og § 27, stk. 1, og er lig med vederlaget for leverancen.

Af disse grunde, bevarer spørger en eventuel momsfradragsret for et eventuelt senere tab, hvis det viser sig, at kunden senere hen ikke kan betale i henhold til de afbetalingsvilkår, som fremgår af kontrakten.

Skatteministeriet har ikke hermed taget ikke stilling til, om spørger opfylder betingelserne for fradrag for tab på debitorer, jf. momsloven § 27, stk. 6, da der ikke er et tab, og der alene spørges til, om momsfradrag for tab på debitorer bevares.

Skatteministeriet bemærker herudover, at der i så fald, skal være tale om et konstateret tab. Der er dog i et vist omfang fradrag for ikke konstaterede tab, såfremt tabets størrelse gør, at de omkostninger, der måtte være forbundet med en eventuel inddrivelse, ikke står i rimeligt forhold til fordringens værdi. Fordringer under 3000 kr. kan derfor afskrives, når inddrivelse af beløbet opgives, efter at kreditors advokat eller kreditor forgæves har rykket debitor for betaling af beløbet.

Det er imidlertid en forudsætning, at der er foretaget tilstrækkeligt for fordringens inddrivelse, ligesom det normalt vil være en forudsætning for at foretage fradrag, at handelsforbindelsen med debitor er ophørt mindst 1 år, før fradraget foretages.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2:

Har det betydning, hvilken årsag der er til de ændrede lånevilkår? Eksempelvis en kunde der betaler som han skal men klager over rentestørrelsen.

Skatteministeriet henviser til besvarelsen af spørgsmål 1. Det har ingen betydning, af hvilke grunde spørger ændrer lånevilkårene, så længe at det er den samme momsretlige levering, som oprindeligt jf. momslovens § 4.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "nej"

Spørgsmål 3:

Gør det nogen forskel, om spørger i forbindelse med afbetalingsvilkårene, giver en rabat til kunden for at få de ændrede afbetalingsvilkår igennem?

Som anført vedrørende spørgsmål 1 og 2, er der ikke tale om en ny levering ved ændring af afbetalingsvilkår eller en annullering af den oprindelige handel.

I henhold til momslovens § 27, stk. 4, kan prisafslag fradrages i momsgrundlaget med det beløb (ekskl.), der godtgøres kunden.

Fradraget kan foretages når rabatten/prisafslaget bliver effektiv, og er betinget af, at der udstedes kreditnota, jf. momslovens § 52, stk. 5, over den ydede rabat.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "nej"

Spørgsmål 4:

Kan Skatterådet bekræfte, i forlængelse af spørgsmål 1 og 2, at varerne fra den oprindelige kontrakt ikke betragtes som returvarer og gensalg? Reelt set er der ikke tale om returnering, da spørger ikke gør brug af sit ejendomsforbehold.

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "ja".

Spørgsmål 5:

I tilfælde af, at spørgsmål 4 besvares med, at der er tale om gensalg/returvarer, kan Skatterådet så bekræfte, at det ikke er et krav for at kunne benytte sig af brugtmomsreglerne, at varerne, der handles efter disse regler, 100 % kan identificeres, både identifikationsmæssigt og beløbsmæssigt, fra køb til salg?

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet bortfalder.      

Spørgsmål 6:

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger bevarer sin momsfradragsret for tab på en afbetalingskontrakt, selvom spørger accepterer, at kunden på en eksisterende kontrakt, får lov til at undlade afdrag i en periode? Denne periode kan i enkelte tilfælde vare op til 1 år.

Så længe kontrakten eksisterer mellem de oprindelige parter, og hvis spørger efterfølgende får et tab, kan han regulere momsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 6. Se i øvrigt ovenfor vedrørende bevarelsen af spørgsmål 1.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 6, besvares med "ja".

Spørgsmål 7:

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger bevarer momsfradragsret for tab på oprindeligt salg, såfremt kunden, som følge af familiære forhold (fx skilsmisse), ønsker at dele den oprindelige kontrakt i 2 erstatningskontrakter? Den oprindelige kontrakt annulleres.  Der er tale om samme varer som oprindeligt.

Skatteministeriet forstår spørgsmålet således, at der ikke er tale om en ny levering i momslovens forstand, men udelukkende, at den oprindelige kontrakt laves om, således at de oprindeligt hæftende debitorer nu betaler hver for sig. Der foreligger således ikke en ny levering i henhold til momslovens § 4, stk. 1, og et eventuelt senere tab på en debitor kan derfor efter omstændighederne fradrages i momsgrundlaget i henhold til momslovens § 27, stk. 6, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Se yderligere herom under besvarelsen af spørgsmål 1.

Skatteministeriet indstiller at spørgsmål 7, besvares med "ja, se begrundelse".

Spørgsmål 8:

Skal der betales moms af de 2 nye erstatningskontrakter?

Da der ikke foreligger en ny levering iht. momslovens § 4, stk. 1, skal der ikke betales moms, da afgiftspligten indtrådte ved leveringen, jf. momslovens § 23, stk. 1.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 8, besvares med "nej".

Spørgsmål 9:

Såfremt spørgsmål 8 besvares bekræftende ønskes oplyst om brugtmomsreglerne kan finde anvendelse?

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet bortfalder.      

Spørgsmål 10:

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger, i tilfælde af en dekort på oprindeligt foretaget salg, som følge af kundens utilfredshed med udstyrets manglende evne til at følge tidens teknologiske udvikling, kan fradrage momsen på en dekort, når der udstedes kreditnota til kunden inkl. moms?

I henhold til momslovens § 27, stk. 4, kan prisafslag fradrages i momsgrundlaget med det beløb (ekskl.), der godtgøres kunden.

Fradraget kan foretages, når rabatten/prisafslaget bliver effektiv, og er betinget af, at der udstedes kreditnota, jf. momslovens § 52, stk. 5, over den ydede rabat. Se i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 3.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 10, besvares med "ja".

Spørgsmål 11:

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan opnå momsfradragsret på konstateret tab, overfor kunde, der har været igennem intern rykkerprocedure hos spørger, men ikke videresendt til advokat og nu tilbyder spørger et beløb til fuld og endelig indfrielse af restgæld?

Skatteministeriet er blevet forelagt spørgers beskrivelse af spørgers interne rykkerprocedurer. Det fremgår heraf, at spørger ikke har anvendt et inkassofirma ved inddrivelsen af de skyldige beløb. Det fremgår af spørgers anmodning, at spørgsmålet drejer sig om tab på op til 10.000 kr.

I henhold til momslovens § 27, stk. 6, kan der i momsgrundlaget fradrages 80 pct. af konstaterede tab på uerholdelige fordringer, der vedrører leverede varer og ydelser. Hvis fordringerne senere betales helt eller delvist, skal 80 pct. af det modtagne beløb medregnes i momsgrundlaget.

Konstatering af tab forudsætter efter momsloven og dens tilhørende retspraksis som udgangspunkt, at kreditor har foretaget indenretlige skridt for at konstatere tabet. Spørger ønsker i dette spørgsmål besvaret, om spørger kan få momsfradrag for et tab på en debitor, når tabet ikke er konstateret indenretligt.

Udgangspunktet om konstatering af tab kan fraviges i følgende tilfælde:

 • Fordringer under 3000 kr., hvor der trods påkrav ikke indbetales, og videre inkassation herefter indstilles.
 • Fordringer over 3000 kr., hvor forgæves inddrivelse foretages.
 • Debitors forsvinden.
 • Ukendt debitor.
 • Debitors tvangsopløsning.

Der er herved sket en harmonisering af moms- og skattereglerne således, at en virksomhed kan foretage fradrag i momsgrundlaget, uanset at virksomheden ikke har konstateret tabene ved indenretlige skridt i forbindelse med, at de enkelte fordringer overføres til overvågningsbehandling hos inkassovirksomheden.

Fordringer over 3.000 kr. kan således afskrives i forbindelse med forgæves inddrivelse, hvis:

 • fordringerne har været gennem en rykkerprocedure i inkassoafdelingen hos kreditor selv,
 • fordringerne er forsøgt inddrevet, således at der er taget de inddrivelsesskridt, som virksomheden i relation til fordringens størrelse har fundet mulige, og
 • ved fortsat manglende betaling først efter en individuel vurdering af den enkelte debitor og fordring, har vurderet om fordringen skal anses for tabt og overføres til overvågningslisten.

Se SKM2010.380.SR., hvori der krævedes en uafhængig inkassovirksomheds medvirken.

Skatteministeriet fastsatte i tilknytning hertil følgende betingelser (SKM2010.393.SKAT):

 • Der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte debitors betalingsevne, idet en procentvis nedskrivning på den enkelte debitor ikke tillades. Det følger heraf, at en procentvis nedskrivning på den samlede debitormasse ligeledes er udelukket som grundlag for fradrag i momsgrundlaget.
 • Det er endvidere en forudsætning, at fordringen er uomtvistet og endelig, og at der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse, idet der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse af fordringen.

Endelig er det normalt en forudsætning, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt, før fradraget foretages, men dette er dog ikke nogen absolut betingelse.

Skatteministeriet er herudover af den opfattelse, at det ikke er et ufravigeligt krav, at en uafhængig inkassovirksomhed medvirker til fordringens inddrivelse, når ovennævnte betingelser i øvrigt er opfyldt.

Skatteministeriet anser, af de oven for nævnte grunde og efter de foreliggende oplysninger, spørgers rykkerprocedure for at kunne opfylde kravene til en rykkerprocedure, som sandsynliggør, at tabet er lidt, hvorefter spørger kan få momsfradrag for tab på debitorer i henhold til momslovens § 27, stk. 6. Der lægges ved afgørelsen bl.a. vægt på, at der er tale om småbeløb i størrelsesordenen maksimum 10.000 kr.

Skatteministeriet indstiller at spørgsmål 11, besvares med "ja, se begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.