Dato for udgivelse
21 Feb 2012 15:24
Til
Transportører, speditører og importører
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

 

SKAT afholder informationsmøder om det nye manifestsystem

 


SKAT har udviklet et manifestsystem, der skal sikre at Skat modtager en summarisk indgangsangivelse (ENS) på alle varer, der ankommer fra tredjeland. 

Inden implementeringen af Manifestsystemet afholder SKAT informationsmøder om hvordan du anvender det.

Informationsmøderne vil omfatte: 

 • Del 1: En gennemgang procedurerne for MIO og MIG 
  • præsentation af SKATs onlineløsning 
  • præsentation af angivelsesprocessen
    
 • Del 2: Transportører/operatører; gennemgang af procedurerne for ankomst og afgang 
  • præsentation af SKATs onlineløsning 
  • præsentation af angivelsesprocessen

Da møderne starter med orientering om MIG og MIO, vil virksomheder, der ikke har interesse i transportdelen (del 2), have mulighed for at forlade mødet, inden orientering om den del af manifestsystemet påbegyndes.

 

Tilmelding skal ske senest en uge før mødet afholdes.
Husk at oplyse CVR/SE nr. og navn på deltagere, samt sted, dato og tidspunkt for mødet.

SKAT vil afholde yderligere informationsmøder ultimo april/ primo maj 2012 

Tilmelding kan ske til følgende mailadresse: Anette.Christensen@skat.dk

  

Møderne bliver afholdt således:

 

Sted

 

 

Dato

 

 

Tidspunkt

 

København

Østbanegade 123

Glassalen

 

Tirsdag den 13. marts

 

09.00 - ca. 12.00

 

Tirsdag den 13. marts

 

13.00 - ca. 16.00

 

Onsdag den 21. marts

 

09.00 - ca. 12.00

 

Onsdag den 21. marts

 

13.00 - ca. 16.00

 

Odense,

Lerchesgade 35

Lokale 076

 

Tirsdag den 6. marts

 

09.00 - ca. 12.00

 

Tirsdag den 6. marts

 

13.00 - ca. 16.00

 

Onsdag den 14. marts

 

09.00 - ca. 12.00

 

Onsdag den 14. marts

 

13.00 - ca. 16.00

 

Middelfart

Teglgårdsparken 19

Lokale K01 og K02

 

Tirsdag den 27. marts

 

09.00 - ca. 12.00

 

Tirsdag den 27. marts

 

13.00 - ca. 16.00

 

Århus

Lyseng Allé 1,

lokale H3-02

 

 

Onsdag den 7. marts

 

09.00 - ca. 12.00

 

Onsdag den 7. marts

 

13.00 - ca. 16.00

 

Mandag den 12. marts

 

09.00 - ca. 12.00

 

Mandag den 12. marts

 

13.00 - ca. 16.00

 

Århus

Lyseng Allé 1, Amtsrådssalen

 

Torsdag den 15. marts

 

09.00 - ca. 12.00

 

Torsdag den 15. marts

 

13.00 - ca. 16.00

 

Aalborg

Skibsbyggerivej 5,

Lokale 5.55 (gæstekantine)

 

Torsdag den 22. marts

 

09.00 - ca. 12.00

 

Torsdag den 22. marts

 

13.00 - ca. 16.00

 

Mandag den 26. marts

 

09.00 - ca. 12.00

 

Mandag den 26. marts

 

13.00 - ca. 16.00

 

 

Manifestsystemet er udviklet på baggrund af EU-krav om en sikkerhedsmæssig elektronisk overvågning af varer der, indføres i EU, udføres af EU eller transiterer EU. Manifestsystemet vil sikre, at ikke fællesskabsvarer (varer der ikke er fortoldet), overgår til en toldprocedure. 

Det betyder, at fly- og skibsoperatører eller virksomheder, der handler på vegne af fly- og skibsoperatører i visse situationer skal anvende og indsende oplysninger til manifestsystemet. 

Midlertidig opbevaring (MIO) bliver fremover en del af manifestssystemet. Det betyder bl.a. at oprettelse af MIO-transaktioner flyttes fra importsystemet til Manifestsystemet. Der etableres en ny procedure om opbevaring på bred grænse (MIG) som også bliver en del af manifestsystemet. 

Læs mere om Manifestsystemet og hvordan du får adgang til det på SKATs hjemmeside om Manifestsystemet:

 

Projektgruppen