Dato for udgivelse
20 Feb 2012 11:47
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-049127
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifpositioner

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2012

2005 99 80 ----Gulerødder:
  21      -----Pulver, tilberedt, også tilsat sukker, andre sødemidler eller stivelse   17,6%
29 -----Andre varer 17,6%

5607 90 20 90 Udgår

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2012) som forventes udsendt ultimo marts 2012.