Reglerne for tarifering findes i Almindelige tariferingsbestemmelser.

Ifølge reglernes punkt 1 skal tariferingen ske på grundlag af teksten til positionerne samt bestemmelserne knyttet til afsnit og kapitler.

Ved tarifering af varer i Toldtariffen er fremgangsmåden følgende:

  1. Først findes den 4-cifrede hovedposition ud fra relevante positionstekster og bestemmelser.
  2. Herefter gennemgås teksten til underopdelingerne. Blandt underopdelinger med én indrykningsstreg foran teksten findes den varebeskrivelse, der kan omfatte den vare, der skal tariferes.
  3. Der fortsættes frem på samme måde med de næste underopdelinger (med 2 indrykningsstreger foran teksten) osv.

Denne fremgangsmåde anvendes indtil man har fundet frem til den 8-cifrede eller 10-cifrede toldtarifposition, der skal anvendes for den pågældende vare.

Et eksempel, jf figur 6

Under denne position findes 2 opdelinger med én indrykningsstreg: ''Af vægt 185 g og derunder'' og ''I andre tilfælde''. Da der er tale om kalkuner med en vægt på 3 kg, kan opdelingen ''Af vægt 185 g og derunder'' udelukkes, og varen placeres under ''I andre tilfælde''.

Gå herefter videre til opdelinger med to indrykningsstreger, hvoraf der findes 2: ''Høns af arten Gallus domesticus'' og ''Andre varer''. Da kalkuner ikke er omfattet af den første opdeling, hører de under ''Andre varer''. Denne gruppe har fire opdelinger med 3 indrykningsstreger, Ænder, Gæs, Kalkuner og Perlehøns.

Da det var levende kalkuner, der skulle tariferes (3. opdeling) er den rigtige toldtarifposition: Med T 1-status 0105 99 30 00. Med T 2-status 0105 99 30.

 

0105                Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:

-Af vægt 185 g eller derunder:

--Høns af arten Gallus domesticus:

---Avls- og formeringshønekyllinger:

0105 11 11 00

----Æglægningsracer

€sats
0105 11 19 00

----Andre varer

€sats

---Andre varer:

0105 11 91 00

----Æglægningsracer

€sats
0105 11 99 00

----Andre varer

€sats
0105 12 00 00

--Kalkuner

€sats
0105 13 00 00

--Ænder

€sats
0105 14 00 00

--Gæs

€sats
0105 15 00 00

--Perlehøns

€sats

-I andre tilfælde:

0105 94 00 00

--Høns af arten Gallus domesticus

€sats

--Andre varer:

0105 99 10 00

---Ænder

€sats
0105 99 20 00

---Gæs

€sats
0105 99 30 00

---Kalkuner

€sats
0105 99 50 00

---Perlehøns

€sats