Dato for udgivelse
14 Feb 2012 14:45
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-045003
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en midlertidig udligningstold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer samt dele heraf af rustfrit stål med oprindelse i Indien.

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 115/2012 offentliggjort i EU-tidende L 38 af 11. februar 2012 indført en midlertidig udligningstold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer samt dele heraf af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 og 7318 15 70) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår den midlertidige udligningstold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 115/2012.

Forordningen trådte i kraft den 12. februar 2012.