Toldtariffen består af 2 bind. Bindene indeholder selve Toldtariffen (kolonnedelen) samt bilag vedrørende antidumpingtold og EUs landbrugsordninger.

Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).

Positionsnummeret (varekoden) er en 8-cifret eller 10-cifret kode, der er opbygget som vist i figur 1

Ved udførsel skal de første 8 cifre angives. Ved fortoldning skal samtlige 10 cifre angives. I særlige tilfælde skal yderligere 4 cifre angives (tillægskode).

Grundlaget for Toldtariffens opstilling er World Customs Organization's* (WCO) nomenklatur ''Harmonized System'' (HS)* og EF's kombinerede nomenklatur (KN)* samt EU's integrerede tarif (TARIC)*.

Fra HS* kommer opdelingen i afsnit, kapitler, 4-cifrede hovedpositioner og 6-cifrede underpositioner samt ''Almindelige tariferingsbestemmelser''.

EU's kombinerede nomenklatur* udgør en sammenbygning af toldopdelinger og statistikopdelinger. Fra KN* kommer de 8-cifrede underpositioner, der er oprettet af hensyn til EU's ydre toldsatser og EU's udenrigshandelsstatistik.

TARIC* er EU's fælles toldtarif der foruden den kombinerede nomenklatur indeholder alle vareopdelinger og toldsatser fra forordninger om toldsuspensioner, toldpræferencer og andre toldforanstaltninger. Fra TARIC kommer de 10-cifrede underpositioner.

Antallet af opdelinger med pos. nr. i Toldtariffen er ca 14.000, der fremkommer som vist i figur 2.

De i figurerne i vejledningen anvendte positionstekster, toldsatser mv er illustrative og kan ikke påregnes at være identiske med de aktuelt gældende.

For at få oplysning om de aktuelt gældende toldsatser og oplysning om eventuelt antidumpingtold, suspensioner, præferencer og kontingenter mv, bør de elektroniske hjælpemidler konsulteres.

Den danske TARIC er SKATs elektroniske tarif og findes på adressen tarif.skat.dk 

EU's TARIC findes på adressen http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?lang=da

Begge systemer opdateres dagligt mandag - fredag.

Ændringer til Toldtariffen sker løbende ved udsendelse af rettelsesblade. En ajourført tarif udsendes en gang årligt pr. 1 januar.

* se ordliste