Dato for udgivelse
10 Feb 2012 14:13
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
12-041927
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter
Resumé

Kommissionens gennemførelsesforordninger (EU) nr. 74/2012, 103/2012, 104/2012, 105/2012 og 106/2012 om tarifering af et brusepanel med hydromassage, en storskærm (LED-væg), et såkaldt "cykelsæt", en flerfunktionsmaskine (skanning, kopiering og printning) samt en del til justering af sæderyglæn i motorkøretøjer.


Kommissionen har den 27. januar 2012 vedtaget forordning (EU) nr. 74/2012 (offentliggjort i EU-Tidende L 27 af 31. januar 2012) om tarifering under pos. 9019.10.00 af et brusepanel med hydromassagedyser. Der er tale om en sammensat vare i overensstemmelse med almindelig tariferingsbestemmelse 3 b), hvor det ikke har været muligt at fastslå den karaktergivende bestanddel; panelet er derfor henført under positionen med det højeste nummer, jf. almindelig tariferingsbestemmelse 3 c).

Forordningen træder i kraft den 20. februar 2012.

Kommissionen har endvidere den 7. februar 2012 vedtaget forordning (EU) nr. 103/2012, 104/2012, 105/2012 og 106/2012 (offentliggjort i EU-Tidende L 36 af 9. februar 2012).

Forordning nr. 103/2012 vedrører tarifering under pos. 8528.59.80 af en modulopbygget storskærm (såkaldt "LED-væg") bestående af et antal moduler, der foreligger sammen med et behandlingsanlæg omfattende såvel en videoprocessor som en signalprocessor. Skærmen anvendes fx ved sports- eller underholdningsarrangementer.

Forordning nr. 104/2012 vedrører tarifering af et "cykelsæt" bestående af et stel, en forgaffel og to fælge, der foreligger samtidig til toldbehandling, men er pakket hver for sig. Varerne kan hverken anses som en ukomplet cykel, jf. almindelig tariferingsbestemmelse 2 a), henhørende under pos. 87.12 eller som et sæt af cykeldele pakket til detailsalg, jf. almindelig tariferingsbestemmelse 3 b), henhørende under pos. 87.14, men skal tariferes i deres respektive positioner, dvs. stellet under pos. 8714.91.10, forgaflen under pos. 8714.91.30 og fælgene under pos. 8714.92.10.

Forordning nr. 105/2012 vedrører tarifering under pos. 8443.31.80 af en flerfunktionsmaskine, der kan skanne, udskrive og kopiere; maskinen fungerer enten autonomt som kopieringsmaskine ved at skanne originalen og printe kopierne på den elektrostatiske printer, eller som printer, som skanner eller til internetfaxtransmission, når den er tilsluttet et netværk eller en automatisk databehandlingsmaskine.

Forordning nr. 106/2012 vedrører tarifering under pos. 9401.90.80 af en særligt udformet metalskive, der anvendes til indstilling efter førerens eller passagerens ønske af hældningsvinklen på sæderyggen i et motorkøretøj.

Forordningerne træder i kraft den 29. februar 2012.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en forordning kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret