Dato for udgivelse
09 Feb 2012 13:29
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven mv.
Sagsnummer
11-287309
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKATs niveaulister til brug for værdifastsættelse af de mest gængse importerede eller eksporterede køretøjer. Listerne er gyldige med virkning fra 8. februar 2012.


På baggrund af de foretagne værdifastsættelser, annoncer, erfaringsmateriale mv. udarbejder SKAT niveaulister. Listerne angiver en værdi for køretøjer i normal vedligeholdt stand, typisk inklusive normalt ekstraudstyr og typisk med normalt kilometertal for en række gængse motorkøretøjer.

Hvis der er niveaulister/værdilister for det pågældende køretøj, anvendes disse ved værdifastsættelsen af køretøjer, dog med regulering for afvigende km-stand, ekstraudstyr og anvendelse.

SKAT tager udgangspunkt i annoncerede priser på Bilinfo (en internetdatabase med brugtbilpriser, der i stort omfang anvendes af forhandlere) og anvender følgende principper ved niveau-fastsættelse:

  • Dyreste og billigste tages ikke med (afvigende priser).
  • Lave priser. Der tages hensyn til afhentningstilbud, uden syn og uden afgift.
  • Høje priser. Der tages hensyn til priser, der er over 3 måneder gamle (stjerne markerede), mærkeforhandleres egne modeller (typisk dyrere køretøjer, bl.a. pga. udvidede garantiordninger mv.).
  • Fradrag på 5 % for gennemsnitlig opnåelig rabat.
  • Tillæg/fradrag for afvigende kilometertal efter beregning.
  • Fradrag for udstyr (skønnet ud fra detailteksten på de annoncerede biler).
  • Specielt ved ældre modeller. Der skeles til private annoncer på bilbasen.dk, dba.dk m.fl.
  • Specielt vedrørende nye modeller: Der skeles til nypriser, mindstebeskatningspriser og opnåelige rabatter.
  • Der skal være et vist "flow" i niveauerne, både mellem de enkelte årgange og mellem de forskellige modeller på den enkelte liste.

Der vedlægges de gældende Niveaulister fra 22. august 2012:

Planlagte ajourføringstidspunkter:

2. onsdag i maj,
4. onsdag i august og
2. onsdag i november

Med venlig hilsen

SKAT

Motor