Dato for udgivelse
09 feb 2012 09:39
SKM-nummer
SKM2012.90.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-029775
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, Grundværdi, Omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ændret grundværdien ved vurderingen pr. 1.10.2005 fra 781.600 kr. til 580.600 kr., samt omberegningen af grundværdien ved samme vurdering, ansat i 2003-niveau fra 781.600 kr. til 535.900 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet der ved vurderingen pr. 1.10.2005 er anvendt en for høj områdepris både ved ansættelsen af grundværdi og ved omberegningen af grundværdien.

Hjemmel

Vurderingsloven § 3, stk. 1, nr. 2
Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven  § 33, stk. 16
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Reference(r)

Vurderingsloven § 3, stk. 1, nr. 2
Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven  § 33, stk. 16
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Henvisning

Vurderingsvejledning 2012-1, afsnit F.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit A.A.8.6.

Sagen drejer sig om en bebygget grund, hvor der i 2005 er blevet tillagt et mindre grundareal. SKAT har i forbindelse med vurderingen pr. 1.10.2005 ansat grundværdien, efter Vurderingslovens § 3 og samtidig foretaget en omberegning af grundværdien i 2003-niveau, efter Vurderingslovens § 33, stk. 18. SKAT har ved ansættelsen og omberegningen anvendt forkerte områdepriser, hvorved at grundlaget for den kommunale grundskyld har været for højt.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristerne for ordinær genoptagelse efter Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl, at grundværdi og omberegnet grundværdi var ansat på grundlag af for høje områdepriser. Ansættelserne blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte værdier."

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra skatteåret 2007.