Dato for udgivelse
09 Feb 2012 08:54
SKM-nummer
SKM2012.89.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-029753
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, Ejendomsværdi, Omberegnet ejendomsværdi
Resumé

Skatterådet har genoptaget ejendomsvurderingerne pr. 1.10.2006, 1.10.2007 og 1.10.2009. Ejendomsværdien i 2006 er ændret fra 310.400 kr. til 700.000 kr. Ejendomsværdien i 2007 er ændret fra 530.600 kr. til 830.000 kr. Ejendomsværdien i 2009 er ændret fra 583.700 kr. til 800.000 kr. De omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002-niveau er ændret fra 0 kr. til henholdsvis 940.000 kr. og 940.000 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet ejendommen ved arealudstykning ikke er blevet vurderet som beboelse ved vurderingen pr. 1.10.2006.

Hjemmel

Vurderingsloven § 33, stk. 1 og 14
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 1 og 14
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Henvisning

Vurderingsvejledning 2012-1, afsnit D

Henvisning

Vurderingsvejledning 2012-1, afsnit F.1.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit A.A.8.6.

Sagen drejer sig om en bebygget grund, der er opstået ved arealudstykning i 2006. Det er konstateret at ejendommen pr. 1.10.2006 og efterfølgende vurderinger i 2007 og 2009 fejlagtigt ikke er blevet vurderet som beboelse. SKAT skulle endvidere i 2006 have foretaget omberegning af ejendomsværdien i 2001 og 2002-niveau.

De manglende ansættelser betyder, at beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten har manglet siden indkomståret 2006.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristerne for ordinær genoptagelse, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse en helheds-betragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl, at ejendommen er vurderet som ubebygget grund, hvorved beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten har manglet, Ejendomsvurderingerne og de omberegnede ejendomsværdier blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra indkomståret 2008.