Dato for udgivelse
06 Feb 2012 14:16
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-036774
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifpositioner

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2012
0303 27 00 00     Varekode rettes til:
0303 29 00 00


 

0305 64 00 00 Udgår og erstattes af:
0305 64 00 --Tilpia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrihinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter):
  10 ---Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus   12%
90 ---Andre fisk 12%

0709 60 99 10 Udgår

0709 99 90 71 Udgår

0710 80 51 10-90 Udgår og erstattes af:
0710 80 51 00 ---Sød peber 14,4%

0710 80 59 10 Udgår

0812 90 98 Overskrift ændret til:
--Andre varer:
---Frugter henhørende under pos. 0803, 0804 10, 0805 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 50, 0810 60, 0810 70 og 0810 90 75:

1511 90 19 10-90 Toldsats skal være
10,9%

1602 31 90 10-90 Varekode rettes til:
1602 31 80 10-90

2001 90 92 90 Udgår

3902 30 00 93 Udgår

8108 90 30 20 Tekst ændret til:
Stænger, profiler og tråd af en titan- og aluminiumlegering, med indhold af aluminium på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, til anvendelse ved fremstilling af lyddæmpere og udstødningsrør i pos. 8708 92 eller 8714 10 00 90

8108 90 50 10 Tekst ændret til:
Legering af titanium og aluminium, med indhold af aluminium på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 vægtprocent, i plader eller ruller, af tykkelse 0,49 mm eller derover, men ikke over 3,1 mm, af bredde 1 000 mm eller derover, men ikke over 1 254 mm, til fremstilling af varer henhørende under underpos. 8714 10 00 90
20 Tekst ændret til:
Legering af titanium, aluminium og vanadium, med indhold af aluminium på 2,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 3,5 vægtprocent, af vanadium på 2,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 3,0 vægtprocent, i plader eller ruller, af tykkelse 0,6 mm eller derover, men ikke over 0,9 mm, af bredde 1 000 mm og derunder, til fremstilling af varer henhørende under underpos. 8714 10 00 90

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2012) som forventes udsendt ultimo marts 2012.