Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit VI"

Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 31"

  Pos (varekode) Varebeskrivelse Tarifmæssig told Bilag Suppl. mængde Varebest.
  T2 eller Eksport T1 I U
                 
 

3105

 

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder:

         
                 
 

3105 10 00

 
 • Varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder:
     

 

 
    10 
  • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat over 80 vægtprocent TM 967) 
6,5%     
    20 
  • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 og/eller indhold af kalium bestemt som K2O på under 3 vægtprocent  TM 967)
6,5%  A    
    30 
  • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 og/eller indhold af kalium bestemt som K2O på 3 vægtprocent og derover men ikke over 6 vægtprocent  TM 967)
6,5%  A   A  
    40 
  • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 og/eller indhold af kalium bestemt som K2O på 6 vægtprocent eller derover men ikke over 9 vægtprocent  TM 967)
6,5%  A    
    50 
  • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 og/eller indhold af kalium bestemt som K2O på 9 vægtprocent eller derover men ikkke over 12 vægtprocent TM 967)
6,5%  A   A  
    90 
  • Andre varer TM 967)
6,5%       
   
 • Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer kvælstof, phosphor og kalium:
         
3105 20 10
  • Med indhold af kvælstof på over 10 vægtprocent (beregnet på grundlag af tørsubstansen):
    30 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 og indhold af kalium bestemt som K2O på under 3 vægtprocent TM 967)
6,5%       
    40 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 og indhold af kalium bestemt som K2O på 3 vægtprocent eller derover men ikke over 6 vægtprocent TM 967)
6,5%  A      
    50 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 og indhold af kalium bestemt som K2O på 6 vægtprocent eller derover men ikke over 9 vægtprocent  TM 967)
6,5%  A      
    60 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 og indhold af kalium bestemt som K2O på 9 vægtprocent og derover men ikke over 12 vægtprocent  TM 967)
6,5%  A      
    90
   • I andre tilfælde TM 967)

6,5%

   

 

 
3105 20 90 00
  • I andre tilfælde TM 967)
6,5%
 

3105 30 00

00
 • Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) TM 967)

6,5%

   

 

 
 

3105 40 00

00
 • Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) TM 967)

6,5%

   

 

 
     
 • Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor:
         
 

3105 51 00

 
  • Med indhold af nitrater og phosphater:

 

   

 

 
    10
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 på under 3 vægtprocent TM 967)
6,5%       
    20 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 på 3 vægtprocent eller derover men ikke over 6 vægtprocent TM 967)
6,5%  A      
    30 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 på 6 vægtprocent eller derover men ikke over 9 vægtprocent TM 967)
6,5%  A      
    40 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 på 9 vægtprocent eller derover men ikke over 10,40 vægtprocent  TM 967)
6,5% A      
    90 
   • Andre varer TM 967)
6,5%         
 

3105 59 00

 
  • I andre tilfælde:

 

   

 

 
    10 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 på under 3 vægtprocent TM 967)
6,5%       
    20 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 på 3 vægtprocent eller derover men ikke over 6 vægtprocent TM 967) 
6,5%  A      
    30 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 på 6 vægtprocent eller derover men ikke over 9 vægtprocent  TM 967)
6,5%  A      
    40 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af phosphor bestemt som P2O5 på 9 vægtprocent eller derover men ikke over 10,40 vægtprocent TM 967)
6,5%  A      
    90 
   • Andre varer TM 967)
6,5%         
  3105 60 00  00 
 • Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer phosphor og kalium
3,2%         
     
 • Andre varer:
         
3105 90 20
  • Med indhold af kvælstof på over 10 vægtprocent (beregnet på grundlag af tørsubstansen):
 

 

10
   • Naturligt chile-kaliumnatriumnitrat, bestående af en naturlig blanding af natriumnitrat og kaliumnitrat (med indhold af kaliumnitrat på 44 vægtprocent og derunder) med et samlet indhold af kvælstof på 16,3 vægtprocent og derunder (beregnet på grundlag af tørsubstansen) TM 967)

0

   

 

 
    30 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over  80 vægtprocent og indhold af kalium bestemt som K2O på under 3 vægtprocent TM 967)
6,5%       
    40 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af kalium bestemt som K2O på 3 vægtprocent eller derover men ikke over 6 vægtprocent TM 967)
6,5%  A      
    50 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af kalium bestemt som K2O på 6 vægtprocent eller derover men ikke over 9 vægtprocent  TM 967)
6,5%  A      
  60 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent og indhold af kalium bestemt som K2O på 9 vægtprocent eller derover men ikke over 12 vægtprocent  TM 967)
6,5%  A      
    90
   • I andre tilfælde TM 967)

6,5%

   

 

 
3105 90 80
  • Andre varer:
10
   • Naturligt chile-kaliumnatriumnitrat, bestående af en naturlig blanding af natriumnitrat og kaliumnitrat (med indhold af kaliumnitrat på 44 vægtprocent og derunder) med et samlet indhold af kvælstof på 16,3 vægtprocent og derunder (beregnet på grundlag af tørsubstansen) TM 967)
0
 

 

90 
   • I andre tilfælde TM 967)
3,2%