Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit VI"

Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 31"

  Pos (varekode) Varebeskrivelse Tarifmæssig told Bilag Suppl. mængde Varebest.
  T2 eller Eksport T1 I U
                 

3102

Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske:

 • Urinstof, også i vandig opløsning:

3102 10 10

00
  • Urinstof med indhold af kvælstof på over 45 vægtprocent (beregnet på grundlag af tørsubstansen) TM 967)

6,5%

kgN

3102 10 90

00
  • Andre varer TM 967)

6,5%

kgN

 • Ammoniumsulfat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat:

3102 21 00

00
  • Ammoniumsulfat TM 967)

6,5%

kgN

3102 29 00

  • Andre varer:

kgN

10 
   • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent  TM 967)
6,5%  kgN 
90
   • Andre varer TM 967)
6,5%  kgN 
 • Ammoniumnitrat, også i vandig opløsning:

3102 30 10

00
  • I vandig opløsning TM 967)

6,5%

kgN

3102 30 90

00
  • I andre tilfælde TM 967)

6,5%

A

kgN

 • Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi:

3102 40 10

00
  • Med indhold af kvælstof på 28 vægtprocent og derunder TM 967)

6,5%

kgN

3102 40 90

00
  • Med indhold af kvælstof over 28 vægtprocent TM 967)

6,5%

A

kgN

3102 50 00 
 • Natriumnitrat:
10
  • Naturligt chile-natriumnitrat TM 967)

0

kgN 
89
  • Andre varer TM 967)
6,5% kgN

3102 60 00

 • Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat:

kgN

10 
  • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent TM 967)
6,5%  kgN 
90 
  • Andre varer TM 967)
6,5%  kgN 

3102 80 00

00
 • Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning TM 967)

6,5%

A

kgN

3102 90 00 
 • Andre varer, herunder blandinger, der ikke er nævnt i ovenstående underpositioner:
kgN 
10 
  • Gødninger i fast form med indhold af ammoniumnitrat på over 80 vægtprocent TM 967) 
6,5%  kgN 
90
  • Andre varer TM 967)

6,5%

kgN