Hvis der inddrages anden eller yderligere fast ejendom under et eksisterende pant, skal der betales afgift af hele det pantsikrede beløb efter § 5, stk. 3, jf. stk.1.

 

Inddragelse af "anden fast ejendom" omfatter de situationer, hvor den oprindeligt pantsatte ejendom skiftes ud med en eller flere nye faste ejendomme. Inddragelse af "yderligere fast ejendom" omfatter de situationer, hvor man udvider pantet med en ny eller flere nye faste ejendomme, men hvor man stadig har pant i den oprindeligt pantsatte ejendom.

 

Ideelle dele 

Ideelle dele opstår, når flere personer ejer en ejendom sammen, men hvor ejendomsretten ikke er knyttet til en bestemt afgrænset fysisk del af ejendommen. Ejendomsretten knytter sig alene til en procentdel af ejendommen, en ideel del. Pant i en ideel del af en ejendom, er en panteret i ejendommens ideelle værdi. Det er ikke en panteret til en bestemt fysisk del af ejendommen. En panterettighed i en ideel del hviler som sådan på hele ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, idet der netop ikke er nogen specifik fysisk del af ejendommen, som den pågældende ret er knyttet til. Den pantsatte genstand er imidlertid kun den ideelle del af ejendommen. Det betyder, at i det tilfælde, hvor der oprindeligt var givet pant i en ideel del af en bestemt fast ejendom, og der efterfølgende bliver givet pant i endnu en ideel del af samme ejendom, så bliver der inddraget yderligere fast ejendom under pantet i form af den yderligere procentdel af ejendommen. I denne situation foreligger der ikke en matrikulær ændring. Inddragelsen af den yderligere ideelle del af den faste ejendom under pantet udløser fuld tinglysningsafgift af hele det pantsikrede beløb efter lovens § 5, stk. 3, jf. stk. 1.

Anparter med samejeoverenskomst

En anpartslejlighed opstår, når en ejendom deles i ideelle samejeanparter, hvortil der er knyttet en eksklusiv brugsret til den enkelte lejlighed. Ved opdelingen i anparter oprettes en samejeoverenskomst. Anpartslejligheder udgør ikke en selvstændig fast ejendom. Når der er givet pant i en anpart af en ejendom, hviler pantet på hele ejendommen. Den pantsatte genstand er imidlertid kun den enkelte anpart. Det betyder, at i det tilfælde, hvor der oprindeligt var givet pant i en bestemt anpart af en bestemt fast ejendom, og der efterfølgende bliver givet pant i endnu en anpart af den samme ejendom, så bliver der inddraget yderligere fast ejendom under pantet i form af den yderligere anpart af ejendommen. I denne situation foreligger der ikke en matrikulær ændring. Inddragelsen af yderligere anpart af den faste ejendom under pantet udløser fuld tinglysningsafgift af hele det pantsikrede beløb efter lovens § 5, stk. 3, jf. stk. 1.

 

Bygning på lejet grund

En bygning på lejet grund er ligesom den grund, bygningen ligger på, en selvstændig fast ejendom. Når der sker sammenfald af ejendomsretten til en bygning på lejet grund og ejendomsretten til grunden, kan man vælge at få lagt de to ejendomsblade i tingbogen sammen.  Der sker ikke herved en matrikulær ændring, og forholdet er ikke omfattet af den tinglysningsmæssige praksis om tinglysning af matrikulære ændringer (se pkt. C.2.3.2). Det betyder, at hvis køberen ønsker at udvide et tinglyst pant i grunden, så det også giver pant i bygningen, er der tale om inddragelse af yderligere fast ejendom under pantet, som udløser fuld tinglysningsafgift af hele det pantsikrede beløb efter § 5, stk. 3, jf. stk. 1. På samme måde er der tale om inddragelse af yderligere fast ejendom under pantet, hvis køberen ønsker at udvide et tinglyst pant i bygningen, så det også giver pant i grunden. Dette udløser ligeledes fuld afgift af hele det pantsikrede beløb.