Dokumentets dato
02 Feb 2004
Dato for offentliggørelse
03 Feb 2004 12:24
Cirkulærets nummer
2004-04
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Sagsnummer
001009/04-000140
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040000809-regl 

Ligningsrådet fastsatte til brug ved skatteansættelsen for landbrugere for indkomståret 2003, jf. skattestyrelseslovens § 13, følgende satser for normalhandelsværdier for svin pr. 31. december 2003 i TSS-cirkulære 2003-41, punkt a.:

Svin:  
Søer og orner (avlsdyr)

2.000 kr.

Fedesvin 0-30 kg

240 kr.

Fedesvin 30-60 kg

390 kr.

Fedesvin over 60 kg

550 kr.

Ligningsrådet har herefter på mødet den 20. januar 2004 fastsat følgende ændrede normalhandelsværdier for svin pr. 31. december 2003, hvorfor ovenstående ophæves:

Svin:  
Søer og orner (avlsdyr)

1.900 kr.

Fedesvin 0-30 kg

220 kr.

Fedesvin 30-60 kg

350 kr.

Fedesvin over 60 kg

500 kr.

Cirkulæret har hjemmel i husdyrbesætningslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 962 af 20. december 1999.

Ole Kjær

/Kim Lohse

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 13
Husdyrbesætningsloven § 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-1 E.E.1.1