Dato for udgivelse
24 Jan 2012 13:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-109814
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af furfurylalkohol med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Kommissionen har ved meddelelse (2012/C 19/05) offentliggjort i EU-tidende C 19 af 24. januar 2012 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af furfurylalkohol (toldtariffens pos. 2932 13 00 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2012/C 19/05)