Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse af gevinst og tab på fordringer for selskaber.

Afsnittet indeholde:

  • Opgørelse af gevinst og tab på fordringer for selskaber (C.B.1.7.3.1)
  • Selskabers vederlagsfordringer - lagerprincippet i KGL § 25, stk. 4 (C.B.1.7.3.2).