Dato for udgivelse
17. januar 2012
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
12-014797
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter
Resumé

Forklarende Bemærkninger til KN, pos. 6210 10 92 vedrørende tarifering af skjorter og kitler til engangsbrug og pos. 6307 90 92 vedrørende tarifering af afdækninger til engangsbrug. Forklarende Bemærkning til pos. 6210 10 90 udgår.


Kommissionen har offentliggjort Forklarende Bemærkninger til KN, pos. 6210 10 92 og 6307 90 92, jf. EU-Tidende nr. C 1 af 4. januar 2012.

Den eksisterende bemærkning i pos. 6210 10 90 udgår og erstattes af en Forklarende Bemærkning til pos. 6210 10 92, vedrørende tarifering af skjorter og kitler til engangsbrug, konfektioneret af tekstilstof henhørende under pos. 5603, af den art, som anvendes af patienter og kiruger under kirurgiske indgreb.

Endvidere har Kommissionen vedtaget en ny Forklarende Bemærkning til pos. 6307 90 92, vedrørende tarifering af afdækninger til engangsbrug, fremstillet af tekstilstof henhørende under pos. 5603, af den art, der anvendes under kirurgiske indgreb.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en forklarende bemærkning kan dog fortsat benyttes i en periode på 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret