Dato for udgivelse
13 Jan 2012 11:19
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-174627
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af vinylacetat med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og frigivelse af de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told.

Kommissionen har ved afgørelse (2012/24/EU) offentliggjort i EU-tidende L 8 af 12. januar 2012 afsluttet antidumpingproceduren vedrørende importen af vinylacetat (toldtariffens pos. 2915 32 00 00) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US) og frigivelse af de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told.

For så vidt angår afslutning og frigivelse af de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told henvises til teksten i afgørelse (2012/24/EU).

Afgørelsen træder i kraft den 13. januar 2012.