Dato for udgivelse
13 Jan 2012 10:46
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-208641
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af visse former for tråd af molybdæn afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej og om afslutning af undersøgelsen, for så vidt angår varer afsendt fra Schweiz

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 14/2012 offentliggjort i EU-tidende L 8 af 12. januar 2012 udvidet den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 511/2010 på importen af visse former for tråd af molybdæn (toldtariffens pos. 8102 96 00 11) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) til også at omfatte importen af visse former for tråd af molybdæn afsendt fra Malaysia (MY), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, og om afslutning af undersøgelsen, for så vidt angår varer afsendt fra Schweiz (CH).

For så vidt angår udvidelse og afslutning af undersøgelse henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 14/2012.

Forordningen træder i kraft den 13. januar 2012.