Dato for udgivelse
13 Jan 2012 10:15
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-005987
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1292/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien

Rådets har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 13/2012 offentliggjort i EU-tidende L 8 af 12. januar  2012 ændret Rådets forordning (EF) nr. 1292/2007 om indførelse af en endlig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) (toldtariffens pos. ex 3920 62 19 og 3920 62 90) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 13/2012.

Forordningen træder i kraft den 13. januar 2012.