Dato for udgivelse
09 Jan 2012 10:01
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-141625
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan efter en udløbsundersøgelse.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 2/2012 offentliggjort i EU-tidende L 5 af 7. januar 2012 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 og 7318 15 70) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Taiwan (TW) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 2/2012.

Forordningen trådte i kraft den 8. januar 2012.