En autoriseret nummerpladeoperatør har inden for lovens rammer pligt til at indregistrere og omregistrere køretøjer i Motorregistret for borgere og virksomheder, der anmoder herom. Se registreringsbekendtgørelsens § 94.

Det fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 94, stk. 1, at nummerpladeoperatøren kun er forpligtet til at indregistrere køretøjer, der er omfattet af de typer af nummerplader, som operatøren har valgt at have på lager efter registreringsbekendtgørelsens § 93. Registrering af køretøjer sker fra virksomhedens forretningssteder.

En nummerpladeoperatør skal holde åbent for registrering af køretøjer mindst 4 dage om ugen. Se registreringsbekendtgørelsens § 94, stk. 2.

På skat.dk offentliggøres hvilke virksomheder, der er godkendte som nummerpladeoperatører.

En autoriseret nummerpladeoperatør kan indregistrere og omregistrere køretøjer i Motorregisteret, men de kan ikke:

  1. Indregistrere et køretøj, der tidligere har været registreret, i tilfælde, hvor den seneste registreringsattest ikke foreligger.

  2. Indregistrere et køretøj som senest har været registreret her i landet for reglerne om Kongehuset, Forsvaret eller Beredskabsstyrelsens køretøjer. Se registreringsbekendtgørelsens § 44.

  3. Indregistrere et køretøj som udrykningskøretøj, jf. registreringsbekendtgørelsens § 53.

  4. Indregistrere et køretøj på en tidsbegrænset registrering efter registreringsbekendtgørelsens § 59.

  5. Indregistrere et køretøj med særlige nummerplader eller mærker som nævnt i registreringsbekendtgørelsen § 68, stk. 4, nr. 1 og 4-6.

  6. Omregistrere et køretøj med særlige nummerplader som nævnt i registreringsbekendtgørelsens § 68, stk. 4, nr. 1, 2, 4 og 5, til anden ejer eller bruger uden skift af registreringsnummer.

Se registreringsbekendtgørelsens § 38, stk. 2.

Prøvemærker

En virksomhed kan efter ansøgning til Motorstyrelsen autoriseres til at udskrive prøvemærker og tilladelser, hvis virksomheden er en synsvirksomhed eller en omsynsvirksomhed, som er autoriseret som nummerpladeoperatør.

En autorisation til at udskrive prøvemærker kan ikke overdrages. Dog følger autorisationen til at udskrive prøvemærker med, hvis en autoriseret virksomhed erhverves med henblik på at videreføre virksomheden, forudsat at erhververen er en synsvirksomhed eller omsynsvirksomhed, som opfylder betingelserne for at blive autoriseret som nummerpladeoperatør og at erhververen anmelder overdragelsen til Motorstyrelsen mindst 1 måned før overdragelsen med anmodning om, at autorisationen til at udskrive prøvemærker videreføres.

Motorstyrelsen offentliggør i Motorregisteret, hvilke virksomheder der er autoriseret til at udskrive prøvemærker.

Motorstyrelsen stiller folie til udskrivning af prøvemærker gratis til rådighed for virksomheder, som er autoriseret til at udskrive prøvemærker. Virksomhederne må kun udskrive prøvemærker på den folie, som Motorstyrelsen stiller til rådighed. Folien sendes omkostningsfrit til virksomhederne.

En virksomhed, som er autoriseret til at udskrive prøvemærker, har inden for lovens rammer og inden for virksomhedens åbningstid pligt til at udskrive prøvemærker for de borgere og virksomheder, som anmoder derom. Virksomheden må ikke tage betaling for udskrivning af prøvemærker.

En virksomhed, som er autoriseret til at udskrive prøvemærker, skal udskrive mærkerne på en printer, der er af en sådan kvalitet, at mærkerne er holdbare og læsbare i gyldighedsperioden.

Se registreringsbekendtgørelsens §§ 79-81.