En autoriseret nummerpladeoperatør bestemmer selv, hvilke typer af nummerplader, der skal være på lager. Hvis den valgte type både findes som EU-nummerplade og neutral nummerplade, skal operatøren have begge typer på lager. Se registreringsbekendtgørelsens § 93.

En nummerpladeoperatør skal meddele Motorstyrelsen sit valg af nummerpladetyper, og Motorstyrelsen bestemmer, hvor mange af de valgte nummerpladetyper, som nummerpladeoperatøren skal have på lager. Valget af nummerpladetyper er bindende i 12 måneder. Se registreringsbekendtgørelsens § 93, stk. 2.

Betaling for nummerplader sker ved leveringen. Motorstyrelsen stiller dog gratis nummerplader til rådighed for synsvirksomheder, der har valgt at have alle typer af nummerplader på lager, hvor betalingen sker, når køretøjet registreres i Motorregistret med det pågældende registreringsnummer. Se registreringsbekendtgørelsens § 93, stk. 4 og 5.