Efter ansøgning kan Motorstyrelsen autorisere en virksomhed til at indregistrere, afmelde og omregistrere køretøjer i Motorregistret og udlevere nummerplader. Se KØREGL §§ 15 og 16 samt registreringsbekendtgørelsens §§ 91-97.

En virksomhed kan kun autoriseres som nummerpladeoperatør, hvis virksomheden opfylder følgende betingelser:

 • Virksomheden skal have fast forretningssted i Danmark.
 • Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med eller lease køretøjer af den type, der skal registreres eller være godkendt af Færdselsstyrelsen til at syne eller omsyne køretøjer.
 • Virksomheden må ikke have forfalden gæld til det offentlige.
 • Virksomheden må ikke være under rekonstruktion, konkurs eller likvidation.

Med vedtagelse af lov nr. 2193 af 30. november 2021 er den type af gæld, der medfører at en virksomhed ikke kan være eller blive registreret som nummerpladeoperatør, udvidet til at omfatte alt forfalden gæld til det offentlige. Hidtil har det kun været en betingelse, at en virksomhed ikke må have gæld til staten. Ændringen betyder, at virksomheder der har gæld til det offentlige, ikke kan være eller blive registreret som nummerpladeoperatør.

Betingelser

Autoforhandlere og leasingselskaber

For at kunne blive autoriseret som nummerpladeoperatør, er det en betingelse, at en autoforhandler eller leasingselskab skal sælge eller lease mindst 100 køretøjer om året af den type, der skal registreres. Se registreringsbekendtgørelsens § 92, stk. 1.

Syns- og omsynsvirksomheder

For synsvirksomheder stilles der ikke krav om salg af køretøjer, men virksomheden skal være godkendt som synsvirksomhed af Færdselsstyrelsen.

En virksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen til at omsyne køretøjer, autoriseres kun som nummerpladeoperatør, hvis virksomheden årligt sælger eller leaser mindst 50 køretøjer af den type, der skal registreres, før køretøjet tages i brug. Se registreringsbekendtgørelsens § 92, stk. 3.

Øvrige forhandlere

Virksomheder, der normalt ikke sælger eller leaser biler, skal sælge mindst 50 køretøjer af de typer, der årligt skal registreres for at blive autoriseret som nummerpladeoperatør. Det betyder eksempelvis, at en forhandler af:

 • campingvogne skal sælge eller lease mindst 50 vogne om året
 • motorcykler skal sælge eller lease mindst 50 motorcykler om året
 • knallerter skal sælge eller lease mindst 50 knallerter om året.

Se registreringsbekendtgørelsens § 92, stk. 2.

Motorstyrelsen kan dispensere fra de nævnte krav i områder af landet, hvor der mangler en autoriseret nummerpladeoperatør, der registrerer køretøjer. Her kan Motorstyrelsen autorisere virksomheder eller offentlige myndigheder som nummerpladeoperatør. Se registreringsbekendtgørelsens § 91, stk. 3.

Autoriserede virksomheder, herunder synsvirksomheder, må kræve betaling for registrering i Motorregistret, bortset fra registrering vedrørende køretøjer, der handles, repareres eller leases som led i den autoriseredes øvrige virksomhed. Se KØREGL § 15, stk. 6.

I områder af landet, hvor der i særlig grad mangler et ekspeditionssted, der har alle typer af nummerplader på lager, kan Motorstyrelsen autorisere en virksomhed eller en offentlig myndighed til at registrere i Motorregistret. Se KØREGL § 15, stk. 7.

Autorisering af politiet, forsvaret, forsikringsselskaber og skrothandlere

Motorstyrelsen kan autorisere følgende myndigheder og virksomheder til at registrere i Motorregistret i det angivne omfang:

 1. Politiet til at registrere egne køretøjer i Motorregistret.

 2. Forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer i Motorregistret.

 3. Politiet, forsikringsselskaber, taksatorer og virksomheder, der er godkendt til at foretage miljørigtig skrotning af køretøjer, til at afmelde køretøjer, der er registreret i Motorregistret.

 4. Forsikringsvirksomheder og taksatorer til at registrere reparation eller genopbygning af skadet køretøj.

 5. Køretøjsimportører og -producenter til at oprette og registrere oplysninger om et køretøjs tekniske forhold.

 Se KØREGL § 15, stk. 8.