Bestemmelsen om leverancer til NATO mv. i ML § 34, stk. 7, har følgende ordlyd:

"Told-og skatteforvaltningen meddeler med henblik på opfyldelse af traktatlige forpligtelser afgiftsfrihed for levering af

  1. varer, der er betalt af midler stillet til rådighed af De Forenede Staters regering som led i det fælles forsvar,
  2. forsvarsmateriel til organisationer tilsluttet NATO,
  3. Materialer og ydelser i forbindelse med gennemførelsen af arbejder under NATO's fællesfinansierede infrastrukturprogram."