Indhold

Afsnittet handler om afgift af gevinstopsparing.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvem er afgiftspligtig?
  • Afgiftens størrelse og beregning
  • Afgiftsperiode
  • Registrering, angivelse og betaling.

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Regel

Af gevinster fra gevinstopsparing, jf. lov om gevinstopsparing, skal der betales en afgift på 15 pct., beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. Se SPILAL § 17.

Hvem er afgiftspligtig?

Det er pengeinstituttet, hvor gevinstopsparingen er placeret, eller det særskilt oprettede sekretariat eller lignende, som administrerer gevinstkontoordningen, som er ansvarlig for at betale afgiften. Se SPILAL § 18. Afgiften skal indeholdes før gevinsten bliver udbetalt til vinderen.

Afgiftens størrelse og beregning

Der skal betales en afgift på 15 pct. af det gevinstbeløb, der overstiger 200 kr. på en gevinstopsparing. Se SPILAL § 17.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er varigheden af det enkelte spil. Se SPILAL § 24.

Pengeinstituttet, som skal betale afgiften, kan i stedet for at have det enkelte spil som afgiftsperiode, vælge måneden som afgiftsperiode.

Registrering, angivelse og betaling

Pengeinstitutter, der skal betale afgiften af gevinstopsparing, skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske før afholdelse af spil påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 3. Hvis en gevinstkontoordning er oprettet i fællesskab, er det pengeinstituttet eller et særskilt oprettet sekretariat eller lignende, der administrerer ordningen, som skal registreres. Dette indbetaler afgiften på vegne af de deltagende pengeinstitutter. Det enkelte pengeinstitut hæfter dog for sin del af afgiften. Se bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011, § 3.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.063.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen.

Angivelse og betaling af afgiften skal ske til Skatteforvaltningen senest 15 dage efter, at resultatet af spillet foreligger. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en banklukkedag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende bankdag. Se SPILAL § 24.

Resultatet af et spil foreligger, når vinderlisten er bekendtgjort i dagspressen eller på anden måde offentliggjort. Resultatet af et spil foreligger også, når vinderen har fået særlig underretning.

Hvis måneden er valgt som afregningsperiode, skal afgift for spil afholdt i perioden angives og betales senest den 15. i måneden efter. Se SPILAL § 24, stk. 2, og § 21. Selv om der i en afgiftsperiode ikke har været spil, eller der ikke har været gevinster med værdi over 200 kr., skal der indsendes en angivelse, hvor afgiften angives til 0 kr.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling.