Indhold

Afsnittet handler om afgift af spil, der kan udbydes i landbaserede kasinoer.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftens størrelse og beregning
 • Afgiftsperiode
 • Registrering, angivelse og betaling.

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Regel

Indehavere af en tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer efter SPILL § 14 skal betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen (en særlig beholder ved spillebordene, hvor spillere kan lægge spillemærker i som gaver til personalet). Der skal desuden betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4.610.600 kr. (2023-niveau). Se SPILAL § 10, stk. 1.

Ved afholdelse af turneringer kan det afgiftspligtige beløb ikke være mindre end 4 pct. af de samlede indskud i turneringerne. Se SPILAL § 10, stk. 2. Spillemærker, der i forbindelse med sådanne turneringer lægges i troncen, kan ikke fratrækkes i bruttospilleindtægten fra kasinoets øvrige spilleaktiviteter.

Hvem er afgiftspligtig?

Det er Spillemyndigheden, der giver tilladelse til at drive landbaseret kasino. Se SPILL § 14.

Med landbaseret kasino forstås de traditionelle kasinoer, typisk beliggende i hoteller mv., i modsætning til online kasinoer, som er kasinospil der udbydes ved brug af fjernkommunikation via fx internettet. Se SPILL § 5, nr. 8.

Kasinoer ombord på skibe anses derfor også for at være »landbaserede«.

Det er indehaveren af tilladelsen til at drive kasinoet, der skal angive og betale afgiften af spillene på kasinoet.

Se også

Spillemyndighedens hjemmeside, hvor regler om tilladelser mv. kan findes.

Afgiftens størrelse og beregning

Der skal for hver afgiftsperiode betales en afgift på 45 pct. af periodens bruttospilleindtægt (indsats fratrukket udbetalte gevinster) fratrukket værdien af spillemærker i troncen (en særlig beholder ved spillebordene, hvor spillere kan lægge spillemærker i som gaver til personalet). Herudover skal der betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4.610.600 kr. Beløbsgrænsen på 4.610.600 kr. gælder for opgørelser af afgift for hver af de 12 måneder i kalenderåret 2024. Se SPILAL § 10, stk. 1, og stk. 3.

Afgiftspligten vedrører udelukkende kasinoets spil, fx:

 • Roulette
 • Baccarat
 • Punto banco
 • Black jack
 • Poker 
 • Spil på gevinstgivende spilleautomater.

Ved afholdelse af turneringer kan det afgiftspligtige beløb ikke være mindre end 4 pct. af de samlede indskud i turneringerne. Se SPILAL § 10, stk. 2.

Tilbageholdes der under 4 pct. af indskud (buy-in) i en turnering, beregnes der altid afgift af mindst 4 pct. af indskuddene. Det samme gælder ved turneringer med re-buy og/eller add-on.

Afgiftspligten efter denne lov vedrører ikke kasinoets salg af fx mad og drikkevarer.

Afgiften beregnes på baggrund af bruttospilleindtægten i afgiftsperioden.

Det afgiftspligtige beløb er det beløb, som spilleindsatserne overstiger gevinsterne (bruttospilleindtægten), fratrukket værdien af spillemærker i troncen. Spillemærker i troncen er de spillemærker, som spillerne har lagt i en særlig beholder ved spillebordene som gaver til personalet.

En jackpotpulje, der ikke er kommet til udbetaling, kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af bruttospilleindtægten.

Bemærk 

 • Beløbsgrænsen for, hvornår spillekasinoet skal betale tillægsafgiften på 30 % af bruttospilleindtægten, bliver reguleret hvert år efter personskattelovens § 20, se  SPILAL § 10, stk. 3. Den fastsatte beløbsgrænse gælder ved opgørelserne af afgift for de 12 afgiftsperioder (måneder) i det pågældende kalenderår.

 • Værdien af spillemærker i troncen kan ikke fratrækkes i det afgiftspligtige beløb, når dette er beregnet efter reglen om 4 pct. af det samlede indskud i SPILAL § 10, stk. 2, i forbindelse med afholdelse af turneringer.

 • Inden afgiftsberegningen for en afgiftsperiode foretages, modregnes negativ bruttospilleindtægt fra fx en spilleautomat, et roulettebord eller lignende i de øvrige spilleaktiviteters positive grundlag inden for samme afgiftsperiode.

 • Overstiger gevinsterne indsatserne i en afgiftsperiode, og bruttospilleindtægten dermed er negativ, vil der ikke skulle betales afgift. Da der skal ske angivelse efter alle afgiftsperioder, skal afgiften angives til 0 kr. En negativ bruttospilleindtægt i en periode kan ikke overføres til modregning i efterfølgende perioders positive bruttospilleindtægt.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er kalendermåneden. Se SPILAL § 21.

Registrering, angivelse og betaling

Alle der opnår tilladelse af Spillemyndigheden til drift af et landbaseret kasino, skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske senest fire uger efter tilladelsen er opnået, og før afholdelse af spil påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.063.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen.

Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske til Skatteforvaltningen senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. Se SPILAL § 21.

Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en banklukkedag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende bankdag. Se SPILAL § 25, stk. 1.

De registrerede virksomheder skal tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling af afgiften.