åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, at betingelsen for fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer er, at tabet er konstateret.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Yderligere betingelser for fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer er,

  • at leverancen skal være momsbelagt, og at momsen skal være angivet - se afsnit D.A.8.1.1.2.
  • at tabet skal vedrøre leverede varer og ydelser - se afsnit D.A.8.1.1.6.3.