Indhold

Dette afsnit beskriver, at der kan foretages fradrag i momsgrundlaget ved returnering inden for garantiperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der kan foretages fradrag i momsgrundlaget, når varen tages retur inden for en garantiperiode mod delvis godtgørelse af salgsprisen. Se AFG1972, 351DEP.

Der tænkes her på de tilfælde, hvor virksomheden i henhold til en skriftlig garantiaftale har forpligtet sig til ubetinget at tage varen tilbage, hvis der inden for garantiperioden konstateres væsentlige fejl og mangler ved det solgte. Hvis der derimod er tale om tilbagekøb, fx. ibyttetagning i forbindelse med salg af en anden vare, kan der ikke foretages fradrag i momsgrundlaget.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatteministeriet

AFG1972, 351DEP

Varer, der tidligere var betalt moms af, og som blev taget retur, kunne fradrages i momsgrundlaget med det beløb (excl moms), der blev godtgjort kunden, når sælgeren delvis godtgjorde kunden salgsprisen inden for en garantiperiode eller inden for en periode, i hvilken der kutymemæssigt var returneringsret i den pågældende branche.