Der skal ikke opkræves moms af prisnedsættelser i form af kasserabatter ved forudbetaling. Se ML § 27, stk. 3, nr. 1. Der skal heller ikke opkræves moms af ubetingede rabatter, dvs. rabatter der ydes på det tidspunkt, hvor leveringen (faktureringen) finder sted. Se ML § 27, stk. 3, nr. 2. Disse to bestemmelser svarer til momssystemdirektivets artikel 79, stk. 1, litra a) og b) (tidligere 6. momsdirektiv artikel 11 punkt A, stk. 3, litra a) og b)).

Disse rabatter, der ofte kaldes ubetingede rabatter, skal altså ikke indgå i momsgrundlaget.

Bemærk

Leverandørerne kan fradrage betingede rabatter i momsgrundlaget, jf. ML § 27, stk. 4, når de bliver effektive. Bestemmelsen svarer til momssystemdirektivets artikel 90 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 11 punkt C, stk. 1). Se afsnit D.A.8.1.1.4 om betingede rabatter.