Regel

ML § 27, stk. 3, nr. 1 og 2, har følgende ordlyd:

"I afgiftsgrundlaget medregnes ikke:

  1. Prisnedsættelser i form af kasserabat for forudbetaling.
  2. Kasserabat eller andre rabatter, der opnås på det tidspunkt, hvor leveringen finder sted."

Momssystemdirektivets artikel 79, stk. 1, litra a) og b) har følgende ordlyd:

"Følgende elementer medregnes ikke i afgiftsgrundlaget:

  1. prisnedsættelser i form af kasserabat for forudbetaling
  2. rabatter og nedslag, der ydes kunden, og som opnås på det tidspunkt, hvor transaktionen finder sted."