åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.8.1.1.3.3 Udlæg på udlægskonto ML § 27, stk. 3, nr. 3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, at udlæg (dvs. beløb, som en sælger modtager fra køber som godtgørelse af omkostninger, som sælger har afholdt i købers navn og for dennes regning) ikke skal medregnes i momsgrundlaget. Se ML § 27, stk. 3, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.8.1.1.3.3.1)
  • Betingelser for, hvornår udlæg ikke skal medregnes i momsgrundlaget (D.A.8.1.1.3.3.2)
  • Eksempler på ydelser, der kan afregnes efter udlægsreglerne, hvis betingelserne er opfyldt (D.A.8.1.1.3.3.3)
  • Eksempler på ydelser, der ikke kan holdes uden for momsgrundlaget som udlæg (D.A.8.1.1.3.3.4).