Det fastslås i ML § 27, stk. 1, at momsgrundlaget er vederlaget. ML § 27, stk. 2 indeholder en opregning af en række priselementer, der skal medregnes til momsgrundlaget. I ML § 27, stk. 3 fastslås det, hvad der ikke skal medregnes til momsgrundlaget. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

De priselementer, der ikke skal medregnes til momsgrundlaget, er: