åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver periodiseringen af returvarer ifølge ML § 27, stk. 5. Tilbagebetalingen for returvarer kan fradrages i momsgrundlaget, når en vare er modtaget retur.

Afsnittet indeholder: