Indhold

Dette afsnit omhandler det nærmere indhold af ML § 27, stk. 1, nemlig at momsgrundlaget er vederlaget.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • Afsnit D.A.8.1.1.2 om ML § 27, stk. 2, som opregner en række priselementer, der skal indgå i momsgrundlaget
  • Afsnit D.A.8.1.1.3 om ML § 27, stk. 3, som fastslår, hvad der ikke skal medregnes i momsgrundlaget.