åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.3.1.2 Definition: Momspligtig person" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved begrebet momspligtig person (afgiftspligtig person). Afsnittet beskriver også, hvilke personer der kan være momspligtige.

Afsnittet indeholder: