Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår udgifter til obligatoriske udenlandske sociale bidrag kan fratrækkes inden beregning af A-skat af indkomst under forskerskatteordningen. Se KSL § 48 F, stk. 3. Se også afsnit C.A.4.1.11 herom.

Afsnittet indeholder:

 • Fradrag for udgifter til obligatoriske udenlandske sociale bidrag
 • Fradrag for udgifter til obligatoriske udenlandske sociale arbejdsgiverbidrag.

Fradrag for udgifter til obligatoriske udenlandske sociale bidrag

Dokumenterede udgifter til obligatoriske udenlandske sociale bidrag, som er omfattet af LL § 8 M, stk. 2-3, fratrækkes inden beregning af A-skat af  den indkomst, der beskattes under forskerskatteordningen, hvis medarbejderen

 • er fuldt skattepligtig til Danmark og
 • ikke er hjemmehørende i en fremmed stat, Grønland eller Færøerne efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst og er omfattet af
  • social sikringslovgivning i udlandet i medfør af EU's forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter indenfor EU eller
  • social sikringslovgivning i udlandet i medfør af en mellemfolkelig aftale, som Danmark har tiltrådt.

Fradrag for udgifter til obligatoriske udenlandske sociale arbejdsgiverbidrag

Dokumenterede udgifter til obligatoriske udenlandske sociale arbejdsgiverbidrag, som er omfattet af LL § 8 M, stk. 4, fratrækkes inden beregning af A-skat af den indkomst, der beskattes under forskerskatteordningen, hvis medarbejderen

 • er begrænset skattepligtig af lønindkomst efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, og
 • er omfattet af social sikringslovgivning i et EU/EØS-land i medfør af EU's forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter indenfor EU, og
 • har indgået aftale med arbejdsgiveren om, at medarbejderen opfylder de forpligtelser, der påhviler arbejdsgiveren med hensyn til betaling af udenlandske sociale arbejdsgiverbidrag i medfør af EU's forordninger om social sikring.

Bemærk

Skattestyrelsen kan kræve dokumentation for, at medarbejderen er omfattet af udenlandsk social sikringslovgivning, og at der er tale om obligatoriske sociale bidrag eller arbejdsgiverbidrag. Se også afsnit C.A.4.1.11 herom.

Bemærk

Hvis indkomsten fra en arbejdsgiver både omfatter indkomst, der er omfattet af forskerskatteordningen, og skattepligtig almindelig indkomst, er det kun den del af de obligatoriske udenlandske sociale bidrag, der forholdsmæssigt svarer til indkomsten under ordningen, der kan fragå ved beregningen af A-skat.