Dato for udgivelse
30 Dec 2011 10:19
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-161433
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1389/2011 indført en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre (toldtariffens pos. 2933 69 80 70 og 3808 40 20 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1389/2011.

Forordningen træder i kraft den 31. december 2011.