Dato for udgivelse
23 Dec 2011 10:14
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-198474
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indrømmelse af fritagelse til visse parter for udvidelsen til visse dele til cykler af den antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved afgørelse (2011/876/EU) offentliggjort i EU-tidende L 343 af 23. december 2011 indrømmet fritagelse til visse parter for udvidelsen til visse dele til cykler af den antidumpingtold på cykler (toldtariffens pos. 8714 91 10 19, 8714 91 30 19, 8714 93 90 90, 8714 94 30 90, 8714 94 90 19, 8714 96 30 90, 8714 99 10 90, 8714 99 50 90 og 8714 99 90 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, og om ophævelse af den suspension og tilbagekaldelse af den fritagelse, der er indrømmet visse parter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 i forbindelse med betalingen af antidumpingtolden som udvidet til også af omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

For så vidt angår ændringer henvises til teksten i afgørelse (2011/876/EU).