åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan, efter anmodning fra en skyldner, eftergive gæld til det offentlige. For at opnå eftergivelse kræves det som hovedregel, at skyldner opfylder nogle særlige økonomiske betingelser, ►og at der ikke foreligger forhold, der udelukker eftergivelse◄.

Eftergivelse kan i øvrigt meddeles, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler herfor. Dette uanset at de økonomiske betingelser ►ikke er opfyldt, eller at der foreligger forhold, der almindeligvis ville udelukke eftergivelse.◄

Dette afsnit beskriver betingelserne for, at en skyldner kan få eftergivet sin gæld til det offentlige efter reglerne i gældsinddrivelsesloven.

Afsnittet indeholder:

  • De økonomiske betingelser (G.A.3.4.7.3.1)
  • ►Forhold, der kan udelukke eftergivelse◄ (G.A.3.4.7.3.2)
  • Sociale eller andre forhold der i særlig grad taler for eftergivelse (G.A.3.4.7.3.3)
  • Eftergivelse af gæld opstået ved strafbare forhold (G.A.3.4.7.3.4).