Indhold

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan, efter anmodning fra en skyldner, eftergive gæld til det offentlige. For at opnå eftergivelse kræves det som hovedregel, at skyldner opfylder nogle særlige økonomiske betingelser, ►og at der ikke foreligger forhold, der udelukker eftergivelse◄.

Eftergivelse kan i øvrigt meddeles, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler herfor. Dette uanset at de økonomiske betingelser ►ikke er opfyldt, eller at der foreligger forhold, der almindeligvis ville udelukke eftergivelse.◄

Dette afsnit beskriver betingelserne for, at en skyldner kan få eftergivet sin gæld til det offentlige efter reglerne i gældsinddrivelsesloven.

Afsnittet indeholder:

  • De økonomiske betingelser (G.A.3.4.7.3.1)
  • ►Forhold, der kan udelukke eftergivelse◄ (G.A.3.4.7.3.2)
  • Sociale eller andre forhold der i særlig grad taler for eftergivelse (G.A.3.4.7.3.3)
  • Eftergivelse af gæld opstået ved strafbare forhold (G.A.3.4.7.3.4).