åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om fastsættelse af afgiftsgrundlaget ved handel mellem parter, som er interesseforbundne. Se ML § 29.

Afsnittet indeholder: